Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

4TheWind: promotering av innovative planleggingsverktøy for offshore vind

Tildelt: kr 0,88 mill.

Forsterkningsprosjektet 4TheWind er knyttet til Horisont 2020 prosjektet i4Offshore hvor SINTEF Ocean var prosjektleder for arbeidspakken "Offshore logistics and installation". Formålet med 4TheWind var å forsterke nytteverdien av planleggingsverktøyene som SINTEF Ocean (videre)utviklet i i4Offshore innen installasjonsfase og vedlikeholdsfase for offshore vind logistikk. Målsettingen har på denne bakgrunn vært å tilrettelegge for nye fremtidige brukere av verktøyet. Dette har hovedsakelig blitt gjort ved å ? Promotere verktøy for å identifisere og tiltrekke seg potensielle fremtidige brukere ? Etablere dialog og samarbeidsprosess med potensielle brukere av planleggingsverktøyet

Prosjektet har bidratt til kunnskapsutveksling mellom næringen og forskningsmiljøer; etablert behov for analyseverktøy, og tilgjengeliggjort en første versjon av et beslutningsstøtteverktøy for offshore vind installasjonsfase logistikk for testing og validering. Kunnskapsutvekslingen har bidratt til økt problemforståelse som igjen har bidratt til å identifisere nye praktiske behov hos industriaktørene og nye faglige utfordringer for forskningsfeltet. Som et resultat av dette har det også blitt etablert nye samarbeidsinitiativ. Ved å tilgjengeliggjøre og synliggjøre forskningsresultatene har en dermed forsterket effekten av utført forskning.

4TheWind prosjektet sitt hovedmål er å tilrettelegge for et høyest antall mulig brukere av forskningsresultatene utviklet av SINTEF Ocean gjennom i4Offshore. Dette skal gjøres ved å • lage formidlingsmateriell (bl.a. websider og presentasjoner) for å muliggjøre gode kundemøter og øke synligheten og nytteverdien for verktøyene som utvikles • delta på relevante konferanser som WindEurope 2020, FOWT2020 og Vessels and Access 2020 for å etablere internajonalt nettverk og identifisere både samarbeidspartnere og potensielle brukere av verktøyet • arrangere 1 til 1 workshops med potensielle brukere av verktøyet som Equinor, Kongsberg, Fred Olsen Windcarrier, Vattenfall, GE og Ørsted for å presentere planleggingsverktøyene og få tilbakemeldinger på ønskete utviklingstrekk fra de respektive potensielle brukerne.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder