Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids in Norway

Tildelt: kr 0,81 mill.

RESOLVD Norge siktet seg mot å overføre kunnskap og teknologi fra H2020-prosjektet RESOLVD til et bredt norsk publikum, spesielt med fokus på de identifiserte hovedbrukerne av RESOLVD-teknologien, Distribution System Operators (DSOs). Det ble arrangert en serie med tre interaktive nettverksteder rettet mot norske interessenter over hele landet. Workshopene ble designet for å støtte utnyttelsen av resultatene i Norge og for å støtte de norske aktørene i samarbeid med internasjonale partnere mot nye H2020-applikasjoner. Hver workshop fokuserte på innovasjonstemaer knyttet til RESOLVD, og disse var: 1) Digitalisering av lavspentnettet: Bedre overvåking og observerbarhet, 2) Hvordan utnytte fleksibilitet fra distribuert batterilagring, og 3) Avanserte beslutningsstøtteverktøy. Relevante teknologiutviklere fra RESOLVD presenterte sin innovative løsning for DSO-er. Teknologiutviklere fra Norge ble invitert til å presentere en lignende løsning fra norsk markedsperspektiv. I tillegg ble 3 gjesteforelesere invitert til hver workshop for å kontekstualisere RESOLVD-utfordringene i norsk perspektiv. Totalt 111 deltakere registrerte seg for de tre workshops som for det meste besto av DSO. Andre interessenter som deltok var norske teknologiutviklere, akademia og forskningsinstitutter. det ble funnet at mange av utfordringene som ble taklet i H2020 RESOLVD-prosjektet også er relevante for norsk kontekst. Noen av utfordringene er imidlertid unike for Norge. Detaljfunnene fra diskusjonene er dokumentert i en offentlig sluttrapport som skal formidles til relevante aktører på høyt nivå og til et bredere publikum i Norge.

For Smart Innovation Norway: 1. Increased network and visibility in Norway including distribution system operators and Norwegian smart grid centre 2. Increased visibility of the RESOLVD H2020 project outcomes 3. Opportunity to execute dissemination and exploitation enhancement activities beyond the limitations of H2020 budget. One of the DSO has initiated dialogue with technology developer from H2020 RESOVD to seek possibility of implementation. 4. Improved presence of its two clusters. Cluster members participate both as participants and some of them as guest speakers. For targeted stakeholders: 1. increased understanding of benefits and practices related to H2020 project collaboration 2. increased the understanding of RESOLVD H2020 innovations 3. opportunity to exploit the outcomes of RESOLVD H2020 project 4. opportunity to create relationships with international RESOLVD H2020 project partners both for joint research and business actions.

RESOLVD Norway aims at transferring knowledge and technology from H2020 project RESOLVD to broad Norwegian audience especially focusing on the identified main end-user of the RESOLVD technology, DSOs. Four interactive workshops will be designed and organised across Norway to achieve as broad geographical impact as possible. Each workshop will have at least 50 participants, this during the 18-month project means that 200 Norwegian actors will be met via virtual meetings to present the RESOLVD H2020 project outcomes, to support exploiting the outcomes in Norway and to support the Norwegian actors in collaboration with international partners towards new H2020 applications. In addition, the workshop findings will be documented in a special report, which will be disseminated to relevant high-level actors and to broader audience in Norway.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler