Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Kvalitet og verdi i ensilasjeprodukter

Alternativ tittel: Quality and value in silage based products

Tildelt: kr 4,5 mill.

I prosjektet «Ensilpro» utvikler vi teknologiske løsninger for produksjon av høykvalitetsolje og fiskeproteinkonsentrater basert på fiskeensilasje. Dette skal øke anvendbarheten i markedet. For å bevare oljekvaliteten til marine oljer må oksidasjon unngås. Ethoxyquin (EQ) er en effektiv antioksidant som har vært godkjent til bruk i fôrråvarer. I juni 2017 stanset EU-kommisjonen godkjenningen av ethoxyquin til bruk i fôr til alle dyrearter, og bruken ble faset ut i juli 2020. Det er utfordrende å finne kostnadseffektive alternativer som gir like god beskyttelse, og ulike typer råstoffraksjoner krever ofte ulike blandinger av antioksidanter. I prosjektet Ensilpro er effekt av blandinger av antioksidanter testet ut i forskjellige råstoff. Oljens kvalitet kan endres når den transporteres og lagres både hos produsent og kunde. Det er spesielt viktig at antioksidanten følger oljefraksjonen under prosessering, slik at den også beskytter oljen under lagring. Vår erfaring er at antioksidantblandingene som inneholder mer polare antioksidanter gir den mest effektive beskyttelse av oljen mens den er i olje/vann-systemet. Etter utvinning av oljen vil disse antioksidantene i stor grad forsvinne fra oljefraksjonen og ikke bidra til å hindre oksidasjon av oljen. Sammensetningen av råstoffet (lipid-type, -mengde) og antioksidantblanding er viktig for å gi en effektiv beskyttelse av olje mot harskning.

Hovedideen bak prosjektet er å utvikle teknologiske løsninger for produksjon av olje og fiskeproteinkonsentrater (FPC) av høy kvalitet basert på fiskeensilasje, som kan føre til økt anvendelse i markedet. Ensilering er en enkel teknologi basert på fiskerestråstoff som konserveres med maursyre og hydrolyse av råstoff med endogene enzymer. Fra ensilasjen utvinnes proteinhydrolysat og olje som kan brukes til fôr. Ensilasje er en tidkrevende prosess, uten vesentlig kontroll på lagringstemperatur eller tid før prosessering. Derfor har ensilert råfiskeolje vanligvis relativt lav kvalitet, noe brunfarge og harsklukt og kan inneholde litt fremmedstoff. Proteinkonsentrater prises etter proteinmengde, men farge og lukt kan være viktig også. Ensilerte proteinkonsentrater inneholder som regel en del restfett som kan oksidere fort og gi harsk lukt og redusere kvalitet også i proteinkonsentratet. Dagens forbrukere etterspør stadig "renere" og sunnere produkter. Derfor er oppdrettsindustrien opptatt av å bruke mest mulig rene og høykvalitets ingredienser i fôret. Fiskeoljer og proteiner er viktige ingredienser i fiskefôret. Prosjektet Ensilpro skal frembringe prosessmetoder som kan hjelpe til å fjerne restfett fra proteinkonsentrat. Det skal også forskes frem en mer konsentrert proteinfraksjon i FPC som er så å si fettfri og har høyere proteininnhold enn dagens standard på 35%. I tillegg vil fjerning av restfett også påvirke farge og lukt av produktet positivt. For å forbedre kvalitet i fiskeolje fra ensilasje skal Ensilpro utvikle et prosessforløp skreddersydd for å minimere fiskelukt og mørk farge samtidig som uønskede komponenter fjernes (f.eks miljøgifter). Fordi oljen fra ensilasje skal brukes til fôrindustri må prosesseringsmetodene være enkle (f.eks. vasking, polering, avsyring, bleking) men samtidig effektive. Gjennom prosjektet ønsker man å fremskaffe prosessering som kan tilby markedet bedre kvalitet foringredienser.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø