Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

New therapies for Immune Thrombocytopenia (ITP) - targeting antibody secreting cells

Alternativ tittel: Ny behandling for immuntrombocytopeni (autoimmun blodplatemangel)

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

310045

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet vil teste ut potensialet for kommersialisering av et nytt medikament for behandling av immuntrombocytopeni (ITP), en sykdom som er forårsaket av et immunangrep mot trombocytter (blodplater) i blodet. Pasienter har aktiverte B-celler og plasmaceller som skiller ut autoantistoffer som ødelegger blodplatene. En ny behandling er nødvendig ettersom dagens beste behandling gir sykdomstilbakefall hos flesteparten av pasientene, disse må derfor motta årelang terapi. Vi har nå vist at en gruppe legemidler har noen medlemmer som rammer plasmaceller på en helt ny måte. Midlene blokkerer en nylig definert mekanisme som er helt nødvendig for plasmacelleoverlevelsen. Vi vil definere virkningsmåten og beskrive hvilke legemidler som sammen kan ha optimal virkning ved sykdommen. Vi vil også utvide undersøkelsene til andre autoimmune sykdommer som systemisk lupus erythematosus (SLE) og til pasienter med transplantasjonsrelatert transplantat vs. vertssykdom. Det er få legemidler som utvikles for sykdomsgruppen, kommersialiseringsprosjektet gir nytt håp for nye behandlingsmuligheter. Vi har også et lignende prosjekt som kommersialiserer legemiddelbruken mot plasmacelle malignitet, og behandling av multippelt myelom. Prosjektet er igangsatt og går etter planen.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020