Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease

Tildelt: kr 2,9 mill.

Klimaendringer og økt helserisiko fra skogbrann og sykdommer på høye breddegrader Klima og miljø i Arktis er i rask endring. De siste tiårene har polområdet opplevd en oppvarming som går dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, med påfølgende økning i temperaturekstremer og endring i nedbørsmønstrene. De siste årene har det vært rekordbrytende skogbrannaktivitet på høye breddegrader, med påfølgende forhøyede nivåer av luftforurensning i omkringliggende byer og tettsteder. I flere av disse områdene er forekomsten av vektorbårne sykdommer også i endring som følge av raske endringer i temperatur og fuktighet. Kunnskapen om hvordan lokalsamfunn på høye breddegrader skal forberede og tilpasse seg disse risikofaktorene begrenses i dag av ufullstendig forståelse av lokale faktorer relatert til klima- og miljøendringer, samfunn og styring som er spesifikke for områdene. Dette kunnskapshullet har prosjektet "Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease" (ACRoBEAR), et prosjekt under Belmont Forum, som mål å adressere. Gjennom prosjektet jobber et tverrfaglig team av forskere fra Storbritannia, Norge, Sverige, Finland, Frankrike og USA med bedre framskrivinger og forståelse av hvilken helserisiko forurensning fra skogbranner og vektorbårne sykdommer utgjør for lokalsamfunn på høye breddegrader i et Arktis i rask endring, samt hvordan samfunnene kan bli mer motstandsdyktige og bedre tilpasset disse risikofaktorene. Resultater fra prosjektet viser blant annet at risikoen for værforhold som gir forhøyet skogbrannfare allerede er i endring på høye breddegrader og at denne risikoen øker for hver grad av global oppvarming. Gjennom statistisk analyse av store datasett fra jordsystemmodeller finner forskerne at dette er særlig drevet av høyere daglig temperatur og redusert fuktighet ved bakken. Hvorvidt en skogbrann starter og hvor omfattende den blir er avhengig av en rekke andre faktorer, men informasjon om hvordan variabiliteten i de meteorologiske forholdene som legger til rette for høy skogbrannfare kan endre seg er viktig for samfunnet.

How resilient are Arctic communities to boreal environmental change and risks from fire and disease? The Arctic has warmed rapidly over recent decades, at around twice the rate of global mean temperature increases, resulting in rapid changes to the high latitude Earth system. Changes in the high latitude terrestrial environment include observed increases in temperature extremes and precipitation patterns, which are leading to increasing trends in boreal wildfire and changes in the distribution of disease-carrying vectors, with evidence for emerging interactions between these changing risks. Recent years (including 2019) have seen unprecedented fire activity at Arctic latitudes, leading to unhealthy air quality in high latitude towns and cities. Vector-borne disease occurrence in these regions is also changing in response to rapid changes in temperature and moisture. Moreover, fire activity is intrinsically linked to changes in vector-borne disease risk through changing the habitat conditions for vectors and their hosts. Environmental, social, and governance factors specific to high latitudes hamper our current ability to understand community resilience and response to these changing risks. The "Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease" (ACRoBEAR) project will tackle these urgent issues in the most rapidly warming region of the planet. The goal of the project is to predict and understand health risks from wildfire air pollution and natural-focal disease at high latitudes, under rapid Arctic climate change, and resilience and adaptability of communities across the region to these risks. ACRoBEAR is a project under the Belmont Forum and brings together a diverse, international, interdisciplinary team of world-leading research groups and collaborators from the UK, Sweden, Norway, Finland, Russia, France and the USA.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima

Temaer og emner

Bransjer og næringerHelsenæringenBransjer og næringerSkog og trebrukPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetAndre partnerskapsaktiviteter (ny fra 2014)Bransjer og næringerHelseJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)JPI ClimateAndre partnerskapsaktiviteter (ny fra 2014)Belmont ForumNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)LTP3 HelseAnvendt forskningNordområdeneArktisNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterFNs BærekraftsmålPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje HelseNordområdeneInternasjonaliseringPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Naturvitenskap og teknologiGlobal helseKlimaFNs BærekraftsmålMål 3 God helseKlimaGlobale klimautfordringerKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgNaturmangfold og miljøPolarPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolarArktis