Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ansvarlig Forskning og Innovasjon (RRI) i Horizon Europe

Tildelt: kr 0,65 mill.

Ansvarlig Forskning og Innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) har blitt en viktig tilnærming til forsknings- og innovasjonspolitikk både i Norge og Europa de siste 8 årene. I Norge har dette nylig kulminert med finansieringen av det nasjonale AFINO-nettverksprosjektet gjennom SAMANSVAR-programmet i NFR. Den betydelige norske satsingen på oppbyggingen av kapasitet over tid har ført til at norske RRI-forskere har fått en større posisjon innen europeisk RRI enn landets størrelse kunne tilsi. RRI står imidlertid i fare for å få en svekket posisjon i Horizon Europe. I dette prosjektet ønsker vi å lobbyere for RRI i Horizon Europe både fordi vi, i likhet med NFR og Norge generelt, anser RRI som en viktig tilnærming til forsknings- og innovasjonspolitikk, men også for å videreføre den viktige kompetanse som er bygget opp systematisk de siste 20 årene i Norge og fortsette å gjøres oss konkurransedyktige på den europeiske arenaen. Av disse grunner søker nå et konsortium ledet av Ellen-Marie Forsberg på Østfoldforskning om PES-midler. De to institusjonene som bes finansiert er Østfoldforskning, der Forsberg sammen med Alexander Gerber vil være utøvende prosjektdeltagere, og NTNU, der AFINO-prosjektleder Siri Granum Carson vil utgjøre den formelle linken til AFINO-nettverket. Ved at Siri Granum Carson, som leder AFINO-nettverket, deltar i denne PES-søknaden sikres forbindelsen mellom lobby-arbeidet som skal gjøres i dette prosjektet og informasjonsutveksling med det brede RRI-miljøet i Norge. Gerber og Forsberg har begge betydelig nettverk og erfaring innenfor europeisk RRI-relatert forsknings- og innovasjonspolitikk, både i EU-kommisjonen og i relevante organisasjoner og forskningsmiljøer. Gerber, Forsberg og Carson vil gjennom formidlings-, nettverks- og dialogaktiviteter, koordinert med andre lobbyinitiativer, for å styrke RRIs rolle i Horizon Europe.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020