Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: From Sustainable Resources to novel marine nutraceuticals for the management of Metabolic Syndrome (SuReMetS)

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektet SuReMetS vil utvikle nye marine ingredienser fra mikroalger og ikke minst restråstoff fra fiskeindustrien. Ved samtidig å lete etter nye enzymer for å prosessere biomassen fra fisk og alger er målsetningen å finne nye komponenter som forebygger utvikling av metabolsk syndrom. Den kroniske og komplekse tilstanden som metabolsk syndrom er, gjør det ekstra utfordrende å skulle behandle med enkelt medikamenter. Ett godt alternativ er derfor å finne funksjonelle ingredienser som kan benyttes i mat eller som kosttilskudd som ett trygt alternativ over tid. Prosjektet arbeider tverrfaglig for å knytte sammen forskning, utdanning og industri for å sammen finne gode biomarine produkter.

SuReMetS will develop novel marine ingredients from underutilized material from fisheries and microalgae targeting the management of metabolic syndrome (MetS). Novel enzymes with characteristics that are optimally suited to better process the starting material and access the valuable ingredients will be isolated from both individual bacteria from the surfaces of microalgae and fish, and from metagenomics libraries produced from the microbiomes of these sources, together with commercially available enzymes, which will be investigated in parallel. These enzymes will have potential utility in enzyme-assisted extraction (EAE) strategies using different types of marine biomass. Various chemical and mechanical processes are currently used for the extraction of bioactive compounds or fractions from algae; however, problems exist if the target compounds are sensitive to extraction techniques which involve heat or solvents. Thus new improved extraction processes such as the use of EAE processes, offers faster, and more efficient alternatives. The potential beneficial human health effects of marine nutraceuticals are well established, particularly the consumption of marine ingredients can help in the management of MetS. The chronic and complex nature of MetS, makes it challenging to employ a single drug for long-term medication, hence the development of marine nutraceuticals represents a safer and better long-term option. SuReMetS will involve transdisciplinary approaches combining basic biosciences, public health efforts including education and industry, to provide a better balance how the research community and industry can develop new biomarine products meeting the needs and expectations from end-users as well as the community. SuReMetS is an innovative project applying state-of-the-art methods and new technologies, such as metagenomics, HTS strategies and bioinformatic pipelines while combining research with high potential for commercialization of marine resources.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBioteknologiPortefølje HelsePortefølje HavLTP2 HavInternasjonaliseringAvanserte produksjonsprosesserBioteknologiMarin bioteknologiHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningMatGlobal matsikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukERA-NETERA-NET CofundPortefølje LivsvitenskapLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Bioøkonomi og forvaltningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiHavbrukLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetGrunnforskningNordområdeneMarinHelseMatMat - Blå sektorLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierResponsible Research & InnovationAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerHelsenæringenLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMarinMarin bioteknologiBioteknologiMedisinsk bioteknologiBioteknologiIndustriell bioteknologiMatERA-NETPortefølje Muliggjørende teknologierResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringPortefølje Industri og tjenestenæringerMarinHavbrukBioøkonomiNordområdeneKunnskapsbasert næringsutvikling