Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2020

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020 og legge et godt grunnlag for at universitetet lykkes fra starten av i Horisont Europa. Prosjektet skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. Dette er viktig for å senke forskernes terskel for å søke EU. NMBU skal gi systematisk informasjon om relevante utlysninger både til forskerne og fakultetsledelsen slik at de er godt kjent med søknadsmulighetene. NMBU har som mål å øke deltakelsen i Excellence-pilaren spesielt og skal for første gang gjennomføre en «MSCA masterclass» og et ERC-symposium. EU-rådgiverne skal jobbe tett med fagmiljøene og synliggjøre støtteapparatet for å bli mer involvert i søknadsutviklingen og bidra til økt kvalitet på søknadene. Vi skal gjennomføre kompetansebyggende tiltak både blant forskerne og administrasjonen. Parallelt skal vi tilrettelegge for at forskerne kan utvikle internasjonale nettverk og posisjonere seg som attraktive partnere. I løpet av 2020 skal både forskere, ledelse og administrativt støtteapparat få god innsikt i Horisont Europa, det gjelder både muligheter, regler og viktige endringer.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020