Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Market adapted forecast tools for power production and operational excellence

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektnummer:

312553

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet videreutvikler vindflyt og turbulensmodeller for samkjøring med måledata med sikte på å redusere prossesseringstid uten å redusere data nøyaktighet. På denne måten kan modellene benyttes for kort-tids produskjons prediksjon og samtidig fungere som datagivere til operative verktøy for optimal styring av produksjon. Bruken av sensor assimilerte modeller, i kombinasjon med modeller for energisalg i markedet gi grunnlag for forbedrede applikasjoner som: 1. Måledata brukt som kontinuerlig input til operative vind, turbulens og vake modeller (assimilering) 2. Delvis eller full modellstøtte til sensorer som gir svake data, bare fungerer periodisk eller har begrenset kapasitet/måleområde. 3. Markedsmodelltilpasset korttids produksjons varsel og produksjonskontroll 4. Korttids vindflyt og turbulens model assistert operasjon og kontroll applikasjoner. Prosjekt fokuserer på utvikling og testing av modeller basert på eksisterende datasett som NORCE tilgang til gjennom forskningsnettverk og industrielt samarbeid. I tillegg vil prosjektpartner Vattenfall bidra med datasett. Prosjektet fokuserer på modell assimilering fra permanente installerte sensorer på turbin / i vindpark og ikke sensorer som brukes i en temporær eksperimentell installasjon. Dette gjøres for å sikre at prosjektets resultat er implementerbart i en industriell, operativ setting. Modelleringen i prosjektet fokuserer i spesifikt på stor skala atmosfærisk koherens og vind/bølge kobling, bølger og strøm, og hvordan disse påvirker turbinens operasjon og ytelse gjennom påvirkningen av turbinens bevegelse. Prosjektet genererer ny kunnskap innen sensor assimilering og vind, strøm og bølgemodeller. Samtidig studerer prosjektet koblingen mellom marketsmodeller og produksjonsplanlegging. Prosjektet validerer resultater ved bruk av eksisterende datasett og simuleringer. Dette gjennomføres i samarbeid mellom akademia og industri.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020