Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: Doctors kit: Retrofit structural monitoring solutions for offshore wind structures

Alternativ tittel: MP: Doktors kit: Ettermonterbare instrumentering for overvåking av offshore vind strukturer

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektnummer:

312698

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

'Doctor's Kit' er et konsept for overvåking og vurdering av utmattelse (fatigue) i de bærende konstruksjoner (fundamentene) til havvindsinstallasjoner. Konseptet baseres på å kombinere NGI instrumenteringsteknologi med fysikk-basert digital tvilling analyser for å levere en løpende vurdering av akkumulerte utmattelse i kritiske elementer. Innovasjonen omfatter utvikling av modulært instrumenteringssystemer egnet for ettermontering på eksisterende havvindskonstruksjoner, in kombinasjon med metoder for å optimalisere sensor posisjon og avanserte analyse verktøy for å beregne utmattelse i kritiske deler av konstruksjonen. Doktor's kit blir et samarbeid mellom NGI instrumentering og ledende akademisk miljøer innen utmattelse av konstruksjoner.

The project has focused on three activities: Identification of market needs, a gap analysis on technology available. and the development of the initial business model for a possible spin-off venture. During the course of the market analysis the project developed a close cooperation with a research project at Tufts University (USA) working with probabilistic analysis of structural health fatigue consumption using advanced physics-based numerical models. Through this interaction we have developed a joint business idea, turning the initial hardware-based business concept for Doctors Kit to an integrated product consisting of high quality instrumentation services coupled with an advanced analysis platform, to provide a running structural health evaluation. The working value proposition is the 'Structural Health Odometer'

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020