Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Monitoring the population seroprevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemics (Map-SARS)

Alternativ tittel: Seroprevalensen av sars-CoV-2 i den norske befolkningen for å modeller og predikere utviklingen av denne og fremtidige epidemier

Tildelt: kr 5,0 mill.

Frem til 30 august 2021 hadde 216,4 millioner mennesker fått påvist Covid-19. Dette tallet består kun av de som faktisk har testet seg og fått påvist levende virus i kroppen og er derfor lavere enn det faktiske tallet på de som har hatt sykdommen siden mars 2020. Tallet på de som er påvist syke kan brukes til masse, men for å enda bedre forstå sykdommen og utbredelsen i Norge hadde det vært fint å vite hvor mange som faktisk har hatt viruset i kroppen siden pandemien brøt ut. For å finne dette ut kan man teste, via en liten blodprøve, tilstedeværelsen av såkalte antistoffer. Er de til stede, så har man på et eller annet tidspunkt hatt viruset i kroppen. Hvis for eksempel, det totale antallet påvist smittede i Norge var 1% og et representativt utvalg av deltakere i en studie viser at 3% har antistoffer, skjønner vi at det offisielle tallet på smittede er kraftig underestimert. I dette prosjektet samlet vi inn blodprøver fra 27 700 mennesker bosatt i Norge, alle over 16 år. Prøvene viste at 0,9% hadde antistoffer og hadde hatt viruset i kroppen. Det offisielle tallet på smittede på samme tidspunkt var 0,8%. Altså var det veldig få tilfeller i Norge som ikke var registrert. Neste steg er å kombinere disse to estimatene for å prøve å estimere bedre hvor mange som totalt hadde vært smittet i Norge innen januar 2021.

The current COVID-19 pandemic is an emergency with difficult challenges. Most cases have mild symptoms and transmissions occur pre-symptomatically or even asymptomatically. Furthermore, there are large differences in mortality rates between countries. Limited testing and epidemiological uncertainties lead to possible underestimation of the scope of the epidemic. Data are needed to estimate the true prevalence of the disease and tools to assess changes and predictions of the epidemic dynamics. The goals of this project are to assess the seroprevalence the Sars-Cov-2 infection in the Norwegian population at multiple time points, to accurately model the epidemic dynamics and establish a system for continuous assessment of changes in overall immunity in the population. The seroprevalence will be assessed by collecting blood samples in a random sample of 10 000 Norwegians above the age of 16, that will be analysed for the presence of SARS-CoV-2 antibodies. The participants will be asked to donate a blood sample through their Home Doctor Network (Praksisnett). Additionally, the participants will complete a questionnaire with personal information, including living/working conditions and travels. The participants will report symptoms on a weekly basis through the NIPH platform hosted by Helsenorge. The national seroprevalence will be assessed in the fall and early 2021 to assess changes after the summer and the flu season. Additional blood samples may be collected, depending on necessity and availability of funding. Questionnaires and transportation databases will allow machine- and complex network modeling to improve understanding of the evolution of the epidemic. Comparative data analysis will be carried out in collaboration with our international partners (UK and Italy. The project will be part of a national effort and an open source dashboard will be implemented to make data and results available.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet