Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Corona-undersøkelsen i Trøndelag CUT-COVID-19

Alternativ tittel: Risk stratification of severe COVID-19 infection in children and adults (CUT COVID-19)

Tildelt: kr 5,0 mill.

Mange faktorer påvirker hvor syke vi blir av en infeksjon. Med CUT Covid-studien ønsker vi å finne ut av hvorfor noen blir svært syke av Covid-19 mens andre bare får milde symptomer. I framtiden kan denne kunnskapen bidra til å utvikle forebyggende tiltak og bedre pasientbehandling. Covid-19 pandemien er forårsaket av viruset SARS-CoV2. 80% av pasientene som får Covid-19 har milde symptomer, mens 15% får alvorlige symptomer. De siste 5% må legges inn på sykehus og har ofte behov for intensivbehandling og hjelp til å puste. De fleste pasientene som blir alvorlig syke av Covid-19 er eldre eller har underliggende sykdommer, men unge og friske personer kan også bli alvorlig syke eller dø av Covid-19. Mange faktorer påvirker hvor syke vi blir av en infeksjon. Noen klarer å bekjempe infeksjonen mens andre sliter eller klarer det ikke. Dette kan skyldes genetiske forskjeller. Små endringer i DNA kan ha stor påvirkning på hvordan cellene våre fungerer, uten at det merkes til vanlig. Andre faktorer, som kalles livsstilsrelaterte eller modifiserbare faktorer, kan også påvirke hvor syke vi blir av infeksjoner. Røyking, alkoholbruk og kosthold påvirker hvor mottakelige vi er for infeksjon. Samtidig vil kliniske faktorer som andre sykdommer eller noen medisiner også påvirke risikoen for infeksjon eller alvorlig sykdom. Vår kunnskap om hvordan Covid-19 viruset gjør oss syke og interagerer med immunsystemet vårt er fortsatt mangelfull. For å beskytte mot sykdom ønsker vi å vite hvem som er særlig mottakelige for Covid-19 og hvem som står i fare for å bli alvorlig syke eller dø. For å forstå hvordan Covid-19 utvikler seg i den enkelte pasient må vi ha kunnskap om genetiske, modifiserbare, mikrobielle og kliniske faktorer. I CUT Covid-studien vil vi identifisere hvilke faktorer som avgjør hvor syk en pasient blir av Covid-19. Denne kunnskapen vil i framtiden bidra til å utvikle strategier til å forebygge infeksjon og forbedre behandling.

The Covid-19 pandemic is caused by the virus named SARS-CoV2, a corona virus closely related to SARS. The spectrum of disease severity of Covid-19 is wide, ranging from mild symptoms in 80% of the cases, to severe illness with hospitalization in 15% of the cases. The final 5% need intensive care, typically including help to breathe. There is currently no vaccine and no treatment targeting SARS-CoV2. Treatment mainly consist of helping the patient coping with the infection and the immune response. There are important knowledge gaps in our understanding of SARS-CoV2 pathogenesis. The majority of patients that need intensive care are older or have underlying diseases. However, we do not know why some people are at higher risk of Covid-19 infection, serious complications or death. Furthermore, the host and pathogen factors that determines the severity and outcome of the infection are not understood for SARS-CoV2. With this project, we aim to adress these questions. We will establish a database consisting of all hospitalized Covid-19 patients in all ages in Mid-Norway. Furthermore, we will establish a biobank including all these patients. These efforts will make it possible to discover genetic, modifiable, microbiological, clinical and phenotypical factors that can predict disease severity and poor outcome. By including children and adults in the same clinical database and biobank, we will be able to address why children seem to be protected from developing severe disease compared to adults. Many patients will have participated in the population based HUNT and Trøndelagsundersøkelsen (>180 000) from 1984-2019, adding significant value to the proposed study. We expect this research project to result in new knowledge of Covid-19 disease that will aid clinicians in determining risk of disease and poor outcome for individual patients. Furthermore, we expect our results to be relevant in the short term (months) treatment of Covid-19 patients in Norway and globally.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon