Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Quantifying systemic immunosuppression to personalize cancer therapy

Alternativ tittel: Kvantitativ analyse av immunsuppresjon for utvikling av persontilpasset kreftbehandling

Tildelt: kr 2,9 mill.

Immunforsvaret anses nå å bidra til effekten av de fleste former for kreftterapi. Noen immunceller ser ut til å være gunstige, mens andre immunceller kan gjøre kreften motstandsdyktig mot terapi og fremme vekst av svulsten. I dette prosjektet, Serpentine, skal vi studere rollen til en immuncelletype som anses å være skadelig, de såkalte myeloide immunsuppressive celler (MDSC). Spesielt har antall MDSC i blod vært assosiert med dårlig prognose og manglede effekt av behandling i flere kreftformer. Likevel har man hittil ikke klart å overføre dette nøkkelkonseptet til klinisk praksis for stratifisering av kreftpasienter og persontilpasset behandling. I Serpentine vil vi søke å oppnå dette målet ved å utnytte den kliniske og vitenskapelige ekspertisen til konsortiummedlemmene, for å gi en ny, sterk, rimelig og enkel prognostisk / prediktiv biomarkør. Vi vil måle antall MDCS i blod hos kreftpasienter, og relatere dette til effekt av behandling og overlevelse. En Myeloid Index Score (MIS), nylig utviklet i konsortiet, vil bli vurdert og registrert i en delt "nettsky" database, sammen med kliniske data og tilleggsinformasjon. Vi vil også studere MDSC og plasma med flere teknikker, for å forbedre vår forståelse av MDSC-undergrupper, og potensielt identifisere nye biomarkører og MDSC-rettede strategier som kan brukes til kreftbehandling.

Most cancer therapies are reported to rely on the contribution of host immunity for exerting clinical benefit. Efficacy is usually accompanied by the increase of T cell tumor infiltrate, while resistance is featured by the accrual of myeloid immunosuppressive cells (MDSC). Particularly, the frequency of MDSC in blood has been associated by many groups, including ours, to poor prognosis and resistance to treatment in several malignancies. Nonetheless, no effort to translate this key concept into clinical practice for stratifying cancer patients and possibly increasing their curability by personalizing treatment strategy, has been performed so far. The Serpentine Project is committed to achieve this goal in a concerted fashion by exploiting the clinical and scientific expertise of the Consortium members, to provide a new, strong, affordable and easy prognostic/predictive biomarker based on quantifying systemic immunosuppression. A prospective multicentric study enrolling patients with representative neoplasms treated with standard therapy, will be performed and blood samples collected at baseline and during treatment for MDSC-related analyses. A Myeloid Index Score (MIS), obtained by 4-color cytometry recently developed within the Consortium, will be assessed and recorded in a shared in-cloud database together with clinical data and additional information collected throughout the study. Baseline MIS will be correlated with PFS and OS, to define a risk of therapeutic resistance. In parallel, blood MDSC and plasma will be studied in depth by genomic, phenotypic and transcriptional profiling to explore MDSC subsets and identify novel biomarkers and MDSC-targeting strategies. The Serpentine is designed to provide the first tool for assessing systemic myeloid-mediated immune suppression in cancer patients and discovering new drug modulating strategies, to help tailoring treatments and improving cancer curability in a real life setting.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering