Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway

Alternativ tittel: Nedtone forskjellighet? Etniske minoriteters håndtering av diskriminering i Norge

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

313682

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Et hovedformål med NAVIGATE er å bidra med systematisk kunnskap om konsekvensene av diskriminering for minoriteters valg og muligheter i det norske arbeidsmarkedet. Diskriminering bryter med de mest grunnleggende verdiene i moderne samfunn. Selv i egalitære velferdsstater som Norge, vet vi at etniske minoriteter utsettes for diskriminering i ansettelsesprosesser. Det vi derimot ikke vet så mye om, er hvordan minoriteter responderer på og håndterer denne realiteten. Det er tre overordnede spørsmål som skal besvares i prosjektet: ? Påvirker erfaringer med og forventninger om diskriminering hvor minoriteter søker på jobb ? er det sånn at de orienterer seg mot deler av arbeidsmarkedet som fremstår som inkluderende og mangfoldige? ? Påvirker erfaringer med og forventninger om diskriminering hvordan minoriteter fremstiller seg selv i jobbsøkingen ? nedtoner de eller skjuler de sin minoritetsbakgrunn? ? Hva er konsekvensene av minoriteters strategier for å unngå diskriminering? Hva er de potensielt negative konsekvensene når det gjelder deres opplevelse av selvverdi og tilhørighet til det norske samfunnet? Og hva er de potensielt positive konsekvensene når det gjelder deres muligheter på arbeidsmarkedet? Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker som skal undersøke selvseleksjonsprosesser over hele karriereløpet. Med utgangspunkt i eksperimentelle og kvalitative data, fokuserer vi i den første arbeidspakken på selve jobbsøkerfasen, og utforsker forholdet mellom synlige forskjeller (hudfarge, religiøse plagg) og hvilke strategier minoriteter bruker for å unngå diskriminering. Med utgangspunkt i kvantitative data, fokuserer den andre arbeidspakken på overgangen mellom høyere utdanning og arbeidsmarkedet, og undersøker om det å bytte til et norskklingende navn spiller en rolle for minoriteters arbeidsmarkedsutfall. Den siste arbeidspakken bygger på både kvalitative og kvantitative data og fokuserer på konsekvensene av erfaringer med diskriminering i en arbeidsmarkedskontekst. Prosjektgruppen er tverrfaglig og består av både sosiologer, samfunnsøkonomer og psykologer. Hjemmesider: https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/navigate/index.html

Discrimination runs against the most fundamental values of modern societies. Even in egalitarian welfare states such as Norway, there is ample evidence of discrimination against ethnic minorities in hiring processes. However, there is an acute lack of knowledge about how ethnic minorities respond to and navigate this reality. To what extent do they self-select into particular segments of the labor market to avoid discrimination? Do they downplay racial and ethnic cues when applying for jobs, and how do they adapt to anticipated discrimination once they have secured a job? To the extent that ethnic minority job seekers and employees attempt to cope with (the prospect of) discrimination, does it matter for their labor market outcomes? This project is the first of its kind to investigate processes of self-selection among immigrants and their descendants in a European context, the potential negative consequences of self-selection in terms of minorities’ self-worth, and the potential rewards of self-selection in terms of their labor market outcomes. An interdisciplinary team of sociologists, social psychologists and economist will through an innovative combination of methodological approaches analyze self-selection processes at different stages of minorities’ career trajectories.The project is organized in three work packages (WPs). Deploying qualitative and experimental data, WP1 focus on the job search phase, and explore the relationship between minorities physical appearance and what type of de-stigmatization strategies they deploy to avoid hiring discrimination. Using quantitative data, WP2 focus on the transition between education and work, and explore if de-stigmatization strategies, such as changing to a Norwegian sounding surname, matter for minorities labor market outcomes. Deploying qualitative and quantitative data, WP3 focus on the strategies ethnic minorities apply to navigate discrimination and subtle exclusion in the labor market.

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon