Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mprint@EAST_AFRICA Islamic Manuscript, Print and Practice: Textual adaptations in coastal East Africa, c. 1880-2020

Alternativ tittel: MPrint@EAST_AFRICA Islamske manuskripter, trykk og praksis. Tekstlige tilpasning på den øst-afrikanske kysten, c. 1880-2020

Tildelt: kr 11,0 mill.

Noe skjedde i islam mot slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Fra å være en tradisjon som kom til utrykk på ulike måter på ulike steder, vokste det frem en såkalt global islam med mindre lokal variasjon. Der lokale og regionale Sufi-brorskap hadde hatt religiøs autoritet gjennom ritualer, bønner og tekster overtok gradvis en reformert retning som vektla grunntekstene: Koranen og Profetens praksis. Forskere har gitt ulike forklaringer på utviklingen, men særlig pekt på overgangen fra manuskript til trykk fra midten av 1800-tallet. Trykte tekster kunne få flere lesere og skrifter knyttet til lokale tradisjoner ikke ble videreført i moderne forlag. Hovedtesen i MPrinT-prosjektet er at dagens syn på et brudd mellom lokal/tradisjonell islam og moderne/global islam ikke er tilstrekkelig basert i empiriske undersøkelser av hva muslimer leste og ikke minst hvordan de leste. Var det faktisk slik at Sufi-orienterte tekster ble faset ut da trykkeriene overtok? Hva med muntlig videreføring? Snakker vi egentlig om et brudd med tidligere tradisjon, eller var dette en prosess der tilpasninger fant sted innenfor etablerte rammer? Vi skal svare på disse spørsmålene ved å dokumentere overgangen fra manuskript til trykk langs Swahili-kysten i Øst-Afrika. Vi skal undersøke hvilke tekster som fantes før, og hvilke som sirkulerte også i trykt format, og finne ut om det faktisk stemmer at overgangen favoriserte global islam. Gjennom å digitalisere materiale fra c. 1880-1950 skal vi bygge opp en database med ulike versjoner. Samtidig skal vi analysere hvordan enkelttekster har blitt videreført muntlig opp til i dag, gjennom ritualer, felles resitasjon og undervisning. Ved å studere bruk skal vi utforske hvordan oppfatningen av utvalgte tekster varierer geografisk, og mellom kjønn og generasjoner. Slik skal vi legge til rette for en ny forståelse av forholdet mellom tradisjonell og global islam. Dette er viktig i en tid der førstnevnte ofte oppfattes som fredelig, og sistnevnte som puritansk og potensielt voldelig.

The MprinT project is designed to explore one central hypothesis: Reforms in Islamic textual tradition and ritual practice during the 19th and 20th centuries took place within existing authority structures and led to a series of adaptations rather than breaks from tradition. The project will address the much-debated phenomenon of Islamic reform (ranging from current research over the rise and origin of Salafism, to highly politized debates over “traditional” and “global” Islam) as it unfolded in both textual tradition and ritual practice. It will target the period of manuscript-to-print transition (i.e. c. 1880-1950), which in existing literature is viewed as a key factor for change. Further, the project will investigate how these texts have been used from c. 1950 to the present. The project will conduct this investigation in four different sites on the Swahili coast, which has a rich, but comparably finite corpus of Arabic-language Islamic texts from the period. The Islamic textual tradition of East Africa will be mapped, photographed and catalogued and a database will be created which includes images and bibliographical information. “Street texts” (smaller texts intended for recitation, typically prayers, dhikr, mawlid etc.) will be singled out for further investigation. Through observation and interviews, the project will map the usage of these text in the present and in living memory (c. 1950-2020). This will allow us to examine editorial choices and adaptations made to both text and its recited form. By combining bibliographical studies of “street texts” and mapping their continuous re-interpretation in the form of communal recitation, this project will illuminate the heretofore overlooked continuities between manuscript and print, as well as the role of communal text recitation in continuity and adaptation. In so doing, the project will challenge the existing understanding of “traditional” Islam and “global” Islam as fundamentally opposite.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder