Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972

Alternativ tittel: Vanlige liv og marginale intimiteter. Skeivhet, hjemmeliv og kulturelle forståelser 1842-1972

Tildelt: kr 11,9 mill.

QUEERDOM vil undersøke hvordan skeivhet ble tenkt omkring - og levd - i perioden mellom 1842 og 1972. Disse to årstallene er hentet ut fra lovverkets befatning med sammekjønnsseksualitet. I 1842 ble dødsstraff for ?omgang mot naturen? avskaffet, og fullstendig avkriminaliseringen skjedde i 1972 da §213 ble fjernet. Selv om lovverket speiler ? og har vært med på utforme - noen sentrale forståelser på dette feltet, er prosjektet QUEERDOM opptatt av å kartlegge også helt andre, og langt mer uutforskede, forståelser enn de juridiske. Hvordan ble skeivhet forstått og praktisert gjennom hele denne perioden, av kvinner og menn, i bygder og byer, i nord og i sør, blant etnifiserte minoriteter så vel som blant den norske majoritet, blant arbeiderklasse og bønder så vel som blant akademikere og overklasse? En av prosjektets hypoteser ar at den seksuelle moderniteten, med sin forståelse av homoseksualitet som en fast og iboende essens, først ble en dominerende forestilling i Norge etter 2. verdenskrig. Mens prosjektet er mer opptatt av «vanlige folk» enn av medisinere, jurister og psykologers forståelser, er prosjektet også mer opptatt av «hverdagsskeivhet» enn av organisert homobevegelse. «Hjemmet» og privatlivet som en sentral del av folks liv og hverdagsliv, vil være viktige omdreiningspunkt. Hjemmet er både et konkret sted, alle bor et sted, men også et symbol knyttet til spesifikke kulturelle forestillinger, forestillinger som potensielt ekskluderer (noen typer) skeivhet og skaper hjemløshet. Hvordan kan skeivhet sees i relasjon til hjemmet og hjemskaping i denne perioden? Både aviser, skjønnlitteratur, kunst og tradisjonelt arkivmateriale vil bli gjennomgått for å finne flest mulig puslespillbiter som kan hjelpe oss å danne et bilde av historien om skeivhet 1842-1972. Gjennom ny kunnskap om ikke-konforme seksuelle liv og marginale intimiteter vil tidligere forståelser av det moderne Norge både bli utvidet og mer kompleks.

QUEERDOM is a timely collaborative effort to investigate how women and men with same-sex desires – about whom we use the term ‘queer’ – lived and organized their everyday lives across a complex domestic terrain in ways that unsettles customary understandings of private life and family organization in modern Norway (1842-1972). These ‘queer domesticities’ will be investigated through the intersecting lenses of time, space, class, and gender. QUEERDOM shifts the focus of queer historical research firmly from the global metropolises to rural regions of Europe, from the cities to the rural districts, from the courtrooms and asylums to the mundane and everyday, and from activism to domesticity and intimacy. The project will highlight the changing dynamics of societal norms and expectations, change and stability, processes of exclusion as well as of inclusion through the ages. QUEERDOM will gather leading national and international scholars as well as the major national institutions of cultural heritage in an innovative effort to explore queer domesticities mainly in Norway but also in our collaborating countries. Importantly, the national case of Norway aims to challenge the existing international research front, and produce a wealth of new, and critically needed, knowledge. QUEERDOM will be the first collaborative and international project to make use of Skeivt Arkiv (SkA) at the University Library of Bergen, and also the first project to use the National Library’s vast collections and methods from digital humanities, to map and track traces of queer history.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell