Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimadult Norge rundt: En workshopturné for kunnskapsdeling og samskaping av beste praksis innen grønn nudging

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

314291

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

I dette prosjektet vil vi arrangere en serie workshops for ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner, om hvordan nudging kan brukes for å redusere klimagassutslipp. Det vil holdes én workshop per fylke, hvorav fire er fysiske (tentativt i Nordland, Troms og Finnmark, Vestland og Innlandet) og resten digitale. I workshopen får deltakerne en innføring i nudging som klimatiltak, og lærer en metode for å identifisere og teste nudge. De utvikler sammen ideer til nudge som er relevante for deres lokale klimagassutslipp. Materialet fra workshopene oppsummeres i en enkel digital håndbok med ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner som målgruppe. Håndboken vil også inneholde ideer som ble utviklet på workshopene, og erfaringer fra kommuner og fylkeskommuner som har gjennomført nudge. For å lansere håndboken, holder vi et webinar for alle kommuner og fylkeskommuner.

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima