Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Longitudinal perspectives on local, central and supranational public bureaucracies

Alternativ tittel: Longitudinelle perspektiver på lokale, sentrale og overnasjonale byråkratier

Tildelt: kr 1,1 mill.

Ved administrative reformer skjer det endringer i byråkratier, og etater blir omorganisert, slått sammen eller splittet. Slike endringer kommer ofte ved endringer i regjeringer og departementenes politiske ledelse. Også ved ulike kriser, som pandemier, og for å håndtere nye utviklingstrekk, som økt innvandring og satsing på digitalisering, skjer ofte endringer i byråkratier. For å forstå hvordan ulike typer av hendelser og endringer påvirker byråkratier, er det avgjørende å studere de samme ansatte eller de samme etatene over tid. Longitudinelle perspektiver og forskningsstrategier gjør det mulig å få økt kunnskap om årsaker til og konsekvenser av endringer for over tid, for så vel ansatte som for byråkratiske enheter. I prosjektets nettverksaktiviteter samles internasjonale forskningsgrupper. Ved samarbeid, sammenligning og utvikling av dynamiske perspektiver på offentlige administrasjoner, er målet å få økt innsikt i årsaker til og virkninger av ulike endinger i byråkratier over tid.

While the majority of public administration scholarship continues to rely on cross-sectional research designs (i.e. comparing multiple staff members or public agencies at one point in time), a growing group of scholars is pushing for the study of public administrations from a dynamic perspective. This project’s network activities aim at bringing together this fragmented landscape of international research groups. By providing a framework to establish links and connections between existing individual efforts – in terms of datasets, methodological tools and theoretical perspectives – the project will enable crucial strides towards comparative research, the generalizability of empirical findings, and novel theoretical developments. As such, it provides a critical push towards a ‘temporal turn’ in public administration research.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam