Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Green Ammonia fuelled four-stroke Engines on the Norwegian Continental Shelf

Alternativ tittel: Grønn Amoniakk som drivstoff i Forbrenningsmotor

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektnummer:

314691

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

Samarbeidsland:

Wärtsilä-motor til Stord for å teste ammoniakk i fullskala Katapultsenteret på Stord skal gjennomføre fullskala test av forbrenningsmotor som benytter ammoniakk som drivstoff. Norge kan skaffe seg et teknologisk forsprang på ammoniakkmotorer for skip og rigger. Er motortestene vellykket, kan den bli plassert om bord på et Knutsen-tankskip eller en Repsol-plattform og tatt i bruk om to-tre år. Det er snakk om en mediumspeed firetatkstmotor fra Wärtsilä. Testingen delfinansieres av Forskingsrådet via Demo 2000 med 20 millioner kroner. Wärtsilä er i gang med å kvalifisere deler av teknologien , og nå går prosjektet videre nmed å kvalifisere en fullverdig skipsmotor og tilhørende systemer for ammoniakk (NH3) som drivstoff. Infrastruktur og motor Wärtsilä har sammen med Nordiske industripartnere studert ammoniakk som et fremtidig karbonfritt brensel gjennom ZEEDS-initiativet som beskriver en produksjon og distristribusjonsinfrastruktur for utslippsfritt drivstoff til skipsfarten.En nøkkel til utslippsfri skipsfart er å kunne benytte nye og allerede installerte forbrenningsmotorer i en nullutslippsløsning. CO2-fritt Dersom ammoniakk kan framstilles uten utslipp av CO2, vil det være et viktig skritt mot å gjøre shipping utslippsfri. Ammoniakk er mye enklere å håndtere i flytende form for store, havgående skip (deep sea), og blir allerede i dag håndtert i stor skala i forbindelse med framstilling av kunstgjødsel. En god del av gasskompetansen Norge tilegnet seg fra 1960-tallet og mot 2000-tallet, er ført videre og befinner seg i Wärtsilä i Norge. Katapulten på Stord Sustainable Energy Norsk katapultsenter dekker ulike ferdigstillingsnivåer, fra utvikling og testing av prototype i laboratorie-omgivelser til ferdige produkter som trenger testing i operative anlegg på land, på skip og i havrommet. Katapultsenteret vil være formidler av kompetanse tilknyttet prototyping, testing og markedsintroduksjon. Uviklingshøydepunkter i 2021 Vinteren og våren 2021 har mye aktivitet kretset rund utvikling av sikkerhetssystemene relatert til ammoniakk forbrenningstestene. Utvikling av luftrensesystemer (air-washers), ammoniakk scrubbere, deteksjonssystem og lagertank overrislingsystem har vært essensielt for å oppnå nødvendige tillatelser fra offentlige sikerhetsmyndigheter både i Finland og i Norge. I løpet av juni 2021 ble de første fullskala testene av ammoniakkforbrenning utført i Wärtsilä sitt test laboratorim i Vaasa. Dette markere første steg i «tvillingutviklingsprosessen» der det utføres testeksperimneter ilaboratoriet i Finland, som deretter skal verifiseres og forbedres gjennom langtidstestene i Demo 2000 prosjektet på Stord. De initielle testene foregikk ved å blande ammoniakk og Diesel i ulike mengder på utsiden av motoren, for så å gjøre innsprøyting i motorsylindrene med høyt trykk. Den første testen som ble utført mellom 30 juni og 1 juli, ga lovende resultater med hensyn til innblandingsmengder av ammoniakk, forbrenningsvirkningsgrad og mengden av utslippsdgasser. I løpet første delen av oktober ble testmotoren som inngår i Demo 2000 prosjektet, en Dual fuel av typen W8L34 ferdigstilt med for transport til Katapultsenteret på Heiane, med ankomst testsenteret

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk