Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Revealing the chemistry of Au(III) n3 allyl complexes

Alternativ tittel: Au(III) n3 allyl-komplekser: syntese, egenskaper og reaktivitet

Tildelt: kr 3,9 mill.

Gull er et metall som de aller fleste har kjennskap til. I barndommen hørte vi om gull i eventyr og tegneserier, slik som for eksempel Onkel Skrue som bader i sine gullmynter eller Kaptein Sabeltann på jakt etter den store gullskatten. Men det mange ikke vet, er at gull kan være så mye mer enn bare til pynt, gull har faktisk en unik og spennende kjemi også. Lenge trodde man at gull bare var et kjedelig metall, men de siste tiårene har interessen for gull sin spennende kjemi økt i en rasende fart, og det finnes nå forskningsgrupper over hele verden som jobber med gullkjemi. Hittil har man funnet anvendelser for gull blant annet innenfor legemiddelkjemien, elektronikk og katalyse. I dette prosjektet vil vi studere en helt ny klasse gullforbindelser som vi nylig oppdaget, nemlig gull(III) n3 allylkomplekser. n3 Allylforbindelser som inneholder andre innskuddsmetaller enn gull har blitt grundig studert, slik som for eksempel i den velkjente palladium-katalyserte «Tsuji-Trost-reaksjonen». I dette prosjektet jobber vi med å tilegne oss ny og banebrytende kunnskap om gull(III) n3 allylkomplekser og vi har allerede lært mye nytt om denne typen forbindelser. Vi håper å oppdage enda mer spennende reaktivitet den kommende tiden og at våre funn vil åpne opp nye veier innenfor feltet gullkatalyse og metallorganisk kjemi. Dette er viktig kunnskap på veien til å utvikle nye bærekraftige industrielle prosesser.

To achieve sustainability in the chemical industry catalysis is of utmost importance. The development of efficient industrial processes relies on the understanding of the fundamental chemistry of the catalysts used for these processes. Transition metal n3 allyl complexes are key intermediates in a variety of catalytic organic transformations, such as the very powerful and widely used Pd-catalyzed Tsuji-Trost reaction. The understanding of such complexes in terms of structure, dynamics and reactivity is crucial for the synthesis of advanced organic molecules. Gold was for a long time considered useless in catalysis, but has in fact turned out to be a very useful and unique transition metal, and gold catalysis has spectacularly developed over the last 2-3 decades. The involved organogold complexes are of particular interest due to their moderate to low sensitivity towards air and moisture, to their great functional group tolerance combined with the mild reaction conditions in which they operate. In this project, the access to and fundamental chemistry of Au(III) n3 allyl complexes will be adressed. Au(III) n3 allyl complexes have been very scarcely described in the literature and during a recent project funded by the Research Council of Norway, we reported one of the first examples of Au(III) n3 allyl complexes characterized by NMR spectroscopy and X-ray crystallography. During this project several important and complementary aspects will be addressed. First, it is desired to learn more about the fundamental chemistry of the Au(III) n3 allyl complexes; how does the allyl ligand bind to the Au(III) complex, and how does these complexes behave compared to other related transition metal complexes? The synthetic scope and limitations will be investigated together with the reactivity of the complexes. Following this, work towards acheiving catalysis involving these complexes will be performed.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek