Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Social Inequalities and Population Dynamics (SIPD).

Alternativ tittel: Sosial ulikhet og demografi (SIPD).

Tildelt: kr 1,6 mill.

SAMEVAL-SIPD skal styrke forskerutdannelsen og bygge opp under teori- og metodeutvikling i sosiologi, demografi og andre samfunnsfag. I løpet av prosjektets fire år skal SIPD-gruppen organisere fire PhD-kurs, hvor hvert kurs inkluderer forelesninger av en spesielt invitert internasjonal toppforsker som skal ha forskningsopphold på UiO. Vi skal også organisere en workshop (i alt fire workshops) i forbindelse med deres opphold. Vi skal også bruke noe prosjektmidler til utvikling av to ERC-søknader.

SAMEVAL-SIPD skal styrke forskerutdannelsen og bygge opp under teori- og metodeutvikling i sosiologi, demografi og andre samfunnsfag. SAMEVAL beskrev SIPD gruppen på følgende måte “Excellent” “… internationally competitive (…) (producing) frontline research.” Evalueringskomiteen fortsatte: “This group has a clear vision that is in line with UiO’s strategy of high-quality research and publication, integrating PhD students in research, international collaboration, interdisciplinary research, and the use of under-used data. All these objects appear to be well meet, and this research group is no doubt the one, or one of few, that best achieves UiO’s strategic goals.” (side 166). SIPD-gruppen vokser, og vi ønsker å styrke forskergruppen faglig gjennom økt internasjonalt samarbeid med anerkjente forskere. SAMEVAL-nettverksmidler vil være svært viktig for forskergruppens muligheter for videre vekst.

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam