Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Toward a risk-based assessment of microplastic pollution in marine ecosystems

Alternativ tittel: Risiko-basert vurdering av mikroplast-forurensning i marine økosystemer

Tildelt: kr 2,9 mill.

Vi vet nå at det er plast over alt i verdenshavene og at stort sett alle marine organismer som er undersøkt har plast i tarmen, men det er lite kunnskap om plast i de indre organer eller muskel. Det har vært et foreløpig fokus på partikler som kan identifiseres i et mikroskop, i hovedsak på grunn av metodene som er tilgjengelige, men det er bekymring for de mindre partiklene (mindre enn 0.01 mm) siden de i større grad vil kunne tas opp i organismer. Det er også begrenset kunnskap om hvordan så små partikler oppfører seg i miljøet og hvilke effekter de har hvis de tas opp i organismer. RESPONSE er et EU JPI-Oceans prosjekt med 14 europeiske samarbeidende institusjoner som undersøker hvordan mikro- og nanopartikler oppfører seg i miljøet, om de tas opp og transporteres i næringskjeder og hvordan de påvirker marine organismer. Et bredt spekter av organismer vil bli undersøkt i prosjektet, slik som glassmanet, hoppekreps, flere arter av muslinger, flerbørstemark, strandkrabbe og kutling. Det har vært et ønske å finne arter som er tilstede fra Middelhavet til Nordsjøen og som dekker ulike trofiske nivåer. I tillegg til eksperimenter med enkeltarter vil RESPONSE utføre studier med hele samfunn, både fra vannsøyla og i sediment. Resultatene fra effektstudiene vil bli integrert til en risikovurdering av ulike typer mikro- og nanoplast i havet. Universitetet i Oslo vil delta i flere deler av prosjektet, med et særlig fokus på eksperimentelle studier med sediment-samfunn, utlekking av miljøgifter fra plast i fiskemage- og -tarm og effekter på marine organismer. Universitetet i Oslo leder delprosjektet om effekter.

RESPONSE integrates expertise on oceanography, environmental chemistry, ecotoxicology, experimental ecology and modelling to answer key research questions on fate and biological effects of microplastics (MPs) and nanoplastics (NPs) in marine ecosystems. Hydrological transport dynamics will identify possible accumulation zones in European coastal ecosystems, while characterisation of vertical distribution of MPs and NPs in the water column and sediments will optimise practical monitoring and sampling efforts. Links between oceanographic conditions, environmental distribution of MPs and NPs, trophic transfer and impact to pelagic food webs and benthic communities will be addressed by analysing their abundance and typologies in representative marine species, as well as relevant ecosystem functions and services. Innovative mesocosm and laboratory studies will validate weighting factors and toxicological thresholds for MPs and NPs. The approach will assess the role of size, shape and other polymer characteristics in modulating biological effects of particles, both alone and in combination with other environmental stressors. A technological Smart Hub, combining complementary instrumental facilities and expertise of some partners and external companies, will support analytical needs of the consortium and further methodological developments. The overall aim of RESPONSE is to develop a quantitative Weight Of Evidence (WOE) model for MPs and NPs in the marine environment. The model will be designed to integrate and weigh data from different lines of evidence, including (1) the presence of MPs and NPs in water column and sediments, (2) their bioavailability and bioaccumulation in key indicator species from benthic and planktonic communities (3) sublethal effects measured via biomarkers, (3) the onset of chronic adverse effects at the organism level, and (4) ecological functioning. The results will provide support for development of MSFD monitoring strategies.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø