Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

God, grievance, and greed? Understanding Northern Mozambique’s new Islamist war

Alternativ tittel: Religion, grådighet og undertrykking? Hvordan forklare den nye islamist-krigen i nord-Mosambik

Tildelt: kr 12,0 mill.

God, grievance and greed? Understanding Northern Mozambique’s new Islamist war. Konflikten som oppsto i 2017 mellom myndighetene og en islamistisk milits i provinsen Cabo Delgado helt nord i Mosambik har utviklet seg til en krig uten ende i sikte. 2500 drept og mer enn 500,000 er på flukt. Krigen truer stabiliteten til staten Mosambik og internasjonale petroleumsselskapers enorme investeringer i gassen offshore krigsområdene, men også regionen. Det er uklart hva islamistene vil oppnå, hvem de står i forbindelse med nasjonalt og utenlands, hvorfor konflikten oppsto og kreftene som driver krigen videre. En tverrfaglig gruppe forskere fra Norge, Mosambik og flere andre land søker økt forståelse – samt å bidra til å hindre ytterligere destabilisering. De tre G-ene i tittelen antyder forklaringer som undersøkes. God: Hvilken rolle spiller religion? Militsene som kjemper mot regjeringsstyrker og deres leiesoldater består av både lokale ungdommer, men også av fremmede fanatiske islamister. ISIS har forsøk å blande seg inn. Forskerne vil derfor se på utviklingen av islam i nord-Mosambik og militant islam i regionen. Grievance: Har en feilslått og påtvungen politikk antent lokal indignasjon og følelse av urett? Konflikten må sees i lys av mosambikansk og lokal historie, preget av vold, autoritært sentralstyre, politisk manipulering av etnisitet, høy fattigdom og manglende fremtidshåp blant ungdom. Vi vil også undersøke hva flyktningene og annen befolkning i Cabo Delgado sier om årsaken til oppstanden – med et spesielt fokus på kvinners rolle. Greed: Har grådig kamp om naturressursene ført til brutalisering og konflikt? På 2000-tallet ble Cabo Delgados store naturressurser – gull, edelstener, tømmer og mineraler – en viktig del av landets «økonomiske mirakel», men lite falt provinsen til gode. Så kom gassen, og løftene om at Mosambik skulle bli rikt. Har ressursene blitt til en forbannelse? Prosjektet vil studere hvordan utvinningshistorien påvirket lokalbefolkningen.

In late 2017 jihadist militants started attacking towns and villages, sometimes with shocking brutality, in Mozambique’s northern province of Cabo Delgado. They have recently sacked towns and destroyed government infrastructure – while criticising the government and pledged a fundamentalist Islamic agenda. The conflict that has taken currently the forms of an escalating war. The government response has first and foremost been bellicose and authoritarian, increasingly militarising the province of Cabo Delgado – while blaming the violence on external aggression. Since the conflict both global links and roots in local grievances, this project is designed to acquire a more comprehensive understanding of the multiple drivers of the escalating war. The title alludes to a cocktail of motives that may have turned the province into a hotbed for dangerous conflict: Religious extremism connected to a regional and global network; local grievances stemming from a sense of long-term political and economic marginalisation; and the greed and violence associated with illicit transnational flows and the poorly regulated extractive industries in Cabo Delgado. This project will be carried out by a multidisciplinary team of historians, social anthropologists and political scientists, and includes researchers based in Norway, Mozambique, and in South Africa. Each has specific competence relative to the Work Packages (WPs). WP1 will inquire into the role of and changes in the local Islamic ideology. WP2 will look into the context provided by the politics and history of conflict, war and youth protest in Mozambique. WP3 looks into the role of the extractive industries boom characterising the country and its role in amplifying the conditions for the conflict. WP4 is a PhD candidate who will focus on the battle for control of the narrative and information. WP5 is a post-doc research which will focus on the role of women in the insurgency, and the changing gender roles under the conflict.

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner