Tilbake til søkeresultatene

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Inequality, debt, and crisis management

Alternativ tittel: Ulikhet, gjeld og krisehåndtering

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

316301

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2027

Geografi:

Ubalansene i det amerikanske boligmarkedet økte i årene før finanskrisen 2008-2009. Dette skyldtes økt boliggjeld og boligpriser. Det finnes en enighet blant økonomer om at disse ubalansene bidro til å gjøre den påfølgende lavkonjunkturen dyp og langvarig. Disse økningene i ubalanser gikk hånd i hånd med en økende økonomisk ulikhet, og et økende antall husholdninger med svak evne til å betjene gjeld ? «subprime» låntakerne - var sårbare for fall i boligprisene. Det åpenbare spørsmålet er da hvordan politikk skal skreddersys for å avverge en lignende krise i fremtiden. Dette prosjektet studerer hvordan pengepolitikk og finansregulering kan nå dette målet. Prosjektet vil bruke data til å dokumentere empiriske fakta om hvordan den nåværende regjeringspolitikken - spesielt pengepolitikk og banklånregulering - påvirker og blir påvirket av økende økonomisk ulikhet. Prosjektet vil benytte seg av norske administrative data av høy kvalitet. Disse dataene lar oss studere detaljerte familieforhold, og undersøke empiriske spørsmål som ikke er mulig å utforske i land utenfor Skandinavia. I lys av den økonomiske krisen forårsaket av Corvid-19-pandemien, vil prosjektet kunne studere detaljer om hvordan oppførselen til alle husholdninger og bedrifter etter hvert som den økonomiske krisen utfolder seg. Prosjektet har fire deler. For det første vil vi utvikle et nytt rammeverk for makrotilsyn for husholdningenes gjeld som vil redusere kostnadene ved gjeldsregulering og samtidig øke effektiviteten av reguleringene. For det andre vil vi studere hvordan pengepolitikken bør endres når befolkningen blir eldre. For det tredje vil vi undersøke hvordan foretakenes investeringer påvirkes av endringer i pengepolitikken. For det fjerde vil vi studere pengepolitikken i lys av det faktum at finanspolitikken i seg selv er nominell, og hviler på å fastsette finansbudsjettene ett år i forveien.

Motivated by the rising economic inequality and the role of household debt and house prices during the 2008-2009 Great Recession, this project analyses how heterogeneity across households and firms interacts with (1) Macroprudential Policy and (2) Monetary Policy. Inequality and incomplete markets are the hallmarks of the project. On the one hand, the project will use data to document empirical facts about how the current government policies – especially monetary policy and bank loan regulation – impact and are impacted by the presence of heterogeneity and inequality. The project will draw on high-quality Norwegian administrative data, which allows us to study deep and detailed empirical relationships that are not feasible to explore outside of Scandinavian countries due to lack of such data availability. In light of the unfolding economic crisis caused by the Corvid-19 pandemic, the project will be able to study details about how the behaviour of the entire distribution of individual households and firms as the economic crisis unfolds. The project has four parts. First, we will develop a new framework for macroprudential policy for household debt. Based on a novel financial instrument, this framework will lower the cost of debt regulation and simultaneously increase its effectiveness. We will also document who bears the house price risk and how unevenly this risk is distributed across households. Second, we will study how optimal monetary policy changes as the population becomes older. Third, we will explore the role of heterogeneity across firms in understanding how firms’ investments are influenced by monetary policy changes. This will shed new light on the aggregate investment dynamics. Fourth, we will develop a new framework to study monetary policy in light of nominal fiscal policy – resting on short-term fiscal budgets and incomplete markets.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer