Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Equity and financial household impact in randomised controlled trials, implementation research and cohort studies in India (EQUIFINANCE)

Alternativ tittel: Rettferdig fordeling av helsegevinster og finansiell risikobeskyttelse i epidemiologiske studier i India (EQUFINANCE)

Tildelt: kr 12,0 mill.

EQUIFINANCE utvikler og evaluerer nye metoder for å vurdere rettferdighetskonsekvenser og finansiell risikobeskyttelse av helseintervensjoner, med særlig fokus på sårbare grupper. Effekten på rettferdig fordeling og familiers privatøkonomi vil bli vurdert i fem pågående studier av høy kvalitet med nyfødte og barn i India: (1) Hjemmebasert kangaroo-mother care (randomisert kontrollert studie - RCT) (2) Sinktilskudd til antibiotikabehandling av alvorlige infeksjoner hos barn (RCT) (3) Integrert antibiotikabehandling av lungebetennelse hos barn (implementeringsforskning) (4) Oppfølging av høyrisiko spedbarn (mor-barn kohort studie) (5) Corticosteroider for sen prematur fødsel (RCT) Resultatene forventes å være viktige for å evaluere helsetiltak sin effekt på bærekrafts målene om å få slutt på fattigdom og forbedre helse. For å forbedre og utvikle kvantiative mål på tvers av kliniske og epidemiologiske metoder har EQUIFINANCE som mål å koble standard metoder brukt i etikk- og økonomilitteraturen med standardmetoder for epidemiologi (randomiserte kontrollerte studier, implementeringsforskning og kohortstudier). Utvidede kostnadseffektivitetsanalyser (ECEA), konsentrasjonsindeks og kurver, og CONSORT-Equity 2017 retningslinjen vil bli testet og videreutviklet slik at det kan tilpasses medisinske studier i fremtiden. Anvendelse av disse metodene på pågående barne- og nyfødtstudier med veldig høy kvalitet i India vil etablere referansstudier for å informere fremtidig forskning som vil svare på om helsetiltaket gir mer eller mindre rettferdig fordeling eller mer eller mindre økonomisk beskyttelse for sårbare grupper. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen Center for Ethics and Priority Setting (BCEPS), Center for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) ved University of Bergen, Center for Health Research and Development, Society for Applied Studies (SAS) i India, og Translational Health Science and Technology Institute (THSTI), også i India.

The main idea behind the EQUIFINANCE project is to develop and evaluate new methods to assess equity and economic impact (financial risk protection) of health care interventions. Impact on equity and economic return for households of neonatal and child health interventions will be assessed in five ongoing primary high quality studies in India: Three randomised controlled trials (community-initiated kangaroo mother care, zinc supplementation to antibiotic treatment of severe infections, antenatal corticosteroids for late preterm birth), one study with implementation research design (integrated community case management for pneumonia) and one pregnancy cohort study (high-risk infant follow-up). EQUIFINANCE will be an add on study to these Results from the EQUIFINANCE are expected to be relevant for SDG 3.8. Methods of Extended cost-effectiveness analysis (ECEA), Concentration Index and Concentration Curves, financial household impact analysis, and CONSORT-Equity 2017 guidance will be applied and developed to all primary studies. EQUIFINANCE has therefore a high potential for scientific impact, with the establishment of a leading research group on equity and poverty impact methods in randomised controlled trials, implementation research and cohort studies. EQUIFINANCE is a collaboration between Centre for Health Research and Development, Society for Applied Sciences (SAS) in New Delhi (with expertise in conducting large community based trials), Translational Health Science and Technology Institute (THSTI) in New Delhi (with experience in conducting large facility based trials), Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) in Bergen (NRC centre of excellence on maternal and child health randomised controlled trials) and Bergen Centre of Ethics and Priority Setting (BCEPS) (with expertise in equity impact studies and development of national essential health care packages for universal health coverage in low- and middle income countries).

Aktivitet:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn