Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

DiSSCo Prepare - Distributed System of Scientific Collections Preparatory Phase Project

Tildelt: kr 0,50 mill.

Distributed System of Scientific Collections er en ny forskningsinfrastruktur i verdensklasse (RI) for naturvitenskapelige samlinger. DiSSCo RI har som mål å skape en ny forretningsmodell for én europeisk samling som digitalt forener alle europeiske naturvitenskapelige objekter under felles tilgang, kurasjon, retningslinjer og praksis som sikrer at alle dataene er lett tilgjengelige, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare (FAIR-prinsipper). DiSSCo representerer den største formelle avtalen noensinne mellom naturhistoriske museer, botaniske hager og samlingsholdende universiteter i verden. DiSSCo-Norge er den norske deltakernoden i DiSSCo.

The Distributed System of Scientific Collections is a new world-class Research Infrastructure (RI) for natural science collections. The DiSSCo RI works for the digital unification of all European natural science assets under common curation and access policies and practices that aim to make the data easily Findable, more Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR). As such, DiSSCo enables the transformation of a fragmented landscape of the crucial natural science collections into an integrated knowledge base that provides interconnected hard evidence on the natural world. DiSSCo represents the largest ever formal agreement between natural history museums, botanical gardens and collection-holding universities in the world.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder