Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Nor-Fishing 2020 Digital

Tildelt: kr 99 999

Covid-10 pandemien har gjort det umulig å gjennomføre Nor-Fishing 2020 som en digital messe.Nor-Fishing er verden største og viktigste messe innen teknologi for fiskerinæringen med utstillere og besøkende fra ca 70 land. For å beholde og befeste messens internasjonalt ledende posisjon er det viktig å være til stede i markedet. Løsningen ble en digital messe som arrangeres i samme periode som den fysiske messen skulle vært arrangert. Når det ble klart at retningslinjene fra staten ikke tillot store arrangementer før 1. september vedtok styret i Styret i Stiftelsen Nor-Fishing den 14. mai å arrangere en heldigital versjon av årets Nor-Fishing. Messen vil være en livestream som kan sammenlignes med et interaktivt TV-program på engelsk som folk over hele verden kan følge fra sin egen PC. Det er viktig at livestreamen er av høy kvalitet teknisk og innholdsmessig for å ivareta den ledende posisjonen den fysiske messen har. Hele livestreamen legges ut som en video-on-demand slik at hvem som helst kan se messen hvor som helst i en periode på 2 år (fram til neste Nor-Fishing). Det vil gi en merverdi for utstillerne som vil være aktuelle og tilgjengelige for hele verden i 2 år, ikke bare under den fysiske messen. Det vil også bidra til å gjøre Nor-Fishing sin plattform mer interessant mellom messene. Det viktigste målet for messen er å gjenskape markedsplassen den fysiske messen representerer. Det er der utstillere og besøkende møtes, de som skal selge og kjøpe signerer kontrakter. Den digitale messen vil i tillegg til den digitale markedsplassen bestå av miniseminarer fra Forskningstorget, Key-note speakers, studentinnslag, intervjuer, paneldebatter, markering av 60-årsjubileet og mye mer.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø