Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 IFE (2020-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Dette PhD prosjektet fokuserer på hvordan ansatte oppfatter og reagerer på automatiseringsteknologi som blir introdusert på arbeidsplassen. Debatten omkring innføring av avanserte automatiseringsteknologier på arbeidsplassen virker hittil å være mest opptatt av potensiell fortrengning av menneskelig arbeidskraft. Det er imidlertid sjeldent at disse teknologiene vil erstatte mennesker i en gitt jobb. I stedet kan de erstatte mennesker i utførelse av spesifikke oppgaver eller endre hvordan oppgavene utføres. Likevel er det få studier så langt som forsøker å belyse hvordan nye teknologier kan påvirke arbeidets natur og derigjennom ansatte utover disse fortrengningseffektene. Denne studien har som mål å bidra til å lukke dette gapet i eksisterende litteratur ved å adressere endringer i arbeidet slik de oppfattes og oppleves av ansatte og implikasjoner for deres motivasjon. Dette vil bli undersøkt gjennom en longitudinell, flermetodisk studie med organisasjon(er) som innfører ny automasjonsteknologi.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder