Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

En bedre pårørende i en hverdag som allerede er glemt

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

318175

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet