Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Plattform som effektiviserer miljøsertifisering av bygg

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

318177

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Aktivitet:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder