Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fishery at 78° - Small scale fishery for local value creation on Svalbard

Alternativ tittel: Fiskeri ved 78° - småskala fiskeri for lokal verdiskaping på Svalbard

Tildelt: kr 12,0 mill.

Gruvedriften på Svalbard har gjennomgått omfattende reduksjoner i løpet av de senere år, og for å kompensere for dette har det vært arbeidet med å skape alternative inntektsgrunnlag for øygruppen. Eksempelvis ved etablering av universitetssenteret i tillegg til bedrifter som server den økende turisttilstrømningen. Målet for norske myndigheter er å sikre et vitalt samfunn på Svalbard gjennom sysselsetting og bosetting. Med dette bakteppet og et potensiale for tilgang på snø- og kongekrabbe, ble ideen om å utforske mulighetene for å skape verdier av snø- og kongekrabbe gjennom levendelagring, prosessering, og utvikling av kulinariske retter på Svalbard unnfanget. Temperaturbetingelsene på Svalbard er gunstige for levendelagring, i tillegg til det faktum at det vil være en kort transport fra fangstfelt til landings, spesielt for snøkrabbe. Siden prosjektstart har det vært arbeidet med å kartlegge gjeldende regelverk som regulerer fiskeri- muligheter og begrensninger. Det har også vært jobbet med rutiner fra fangst til videreforedling, for å sikre både en god dyrevelferd, men også produkter som oppfyller generelle kvalitetskrav. Parallelt med dette, arbeides det med å kartlegge turisters ønsker for å oppleve produkter av snø- og kongekrabbe som er produsert lokalt.

The coal-mine industry on Svalbard has been drastically reduced, alternative income resources have been explored to ensure Norwegian presence in the Svalbard archipelago have been performed and explored, including the establishment of a research community and promotion of a tourism industry. The objective for the Norwegian government is to ensure that Longyearbyen also, in the future, remains a viable local community being attractive for livelihood, employment, and settlement. Due to the transition and challenges the Svalbard community is facing, and access to the highly valued marine resources; red king crab and snow crab, the project "Fishery at 78" is conceived. To create values of red king crab and snow crab at Svalbard, scientific knowledge including capture, live holding, processing, and development of culinary food experiences must be developed. This will be achieved through 4 work packages; WP1: Regulatory and economic conditions, WP2: Capture, live holding (LH), processing, and development of culinary experiences, WP3: Synthesis and evaluation with stakeholders, and WP4: Project management, coordination, and dissemination. Establishing live holding of crabs on Svalbard is not a "copy and paste" operation of the existing fishery along the coast of Finnmark as factors like climate change, retreating ice, access to the resource, water quality, and water temperature differs. Thus, experimental work to evaluate, test, adjust, and optimize, have to be performed to ensure good welfare and a low mortality of the crabs. The value creation linked to the exploitation of snow crab and red king crab will provide ample opportunities for the Svalbard community, serving tourists and visitors as well as the local population, by creating direct employment. Based on the results obtained, a detailed Svalbard Plan for capture, LH, processing, concepts of culinary experiences of both crab species will be developed and tailored to the tourism industry and the Svalbard community

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø