Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP-S: Cost-effective algae technology to promote circular economy development of Norwegian wastewater treatment plants

Alternativ tittel: Kostnadseffektiv algeteknologi for utvikling av sirkulær økonomi i norske renseanlegg

Tildelt: kr 18,0 mill.

Avfallshåndtering og global oppvarming er stadig økende bekymringer i renseanlegg for avløpsvann. Dette åpner en mulighet til å utnytte algeteknologi for å indusere det “grønne skiftet” i behandling av avløpsvann. ALGECO tar sikte på å utvikle innovative og kostnadseffektive teknologier for å omdanne kommunalt behandlet avløpsvann fra avfall til levedyktige algebaserte produkter. Nærmere bestemt vil næringsstoffer som er utvunnet fra kommunalt tertiært avløpsvann konverteres til merverdiprodukter av algebasert organisk gjødsel og jordforbedringsmiddel for hagebruk. Til slutt vil denne prosessen bli evaluert grundig som en ny verdikjede for renseanlegg når det gjelder gjennomførbarhet og bærekraft. ALGECO har en nullvisjon for avfall med en positiv balanse når det gjelder å redusere, gjenbruke avfall og regenerere verdier (reduce, reuse, regenerate - 3R). Dette prosjektet vil integrere fem moderne komponenter i en ny konfigurasjon: (1) Grønne løsninger for kommunal rensing av avløpsvann. (2) Iboende fordeler i kommunale renseanlegg for algedyrking. (3) Kostnadseffektive kultiveringsstrategier for polykultur. (4) Integrerte systemer i et lukket kretsløp. (5) Bærekraftig og gjennomførbar verdisettingsprosess. ALGECO vil bli gjennomført i samarbeid mellom NIVA, SINTEF Energy, NMBU, UiA, UiO, NIBIO og UQ (Australia), med Bioskiva AS og Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) som industrielle partnere. Prosjektgruppen består av høyt erfarne nasjonale og internasjonale forskningsgrupper med komplementær kompetanse og erfaring innen algebioremediering, bioteknologi, molekylær systematikk, jordkjemi, plantevitenskap og miljøøkonomi. ALGECO vil ikke bare levere en ny vinn-vinn-strategi for norske renseanlegg, men også fremme forståelse for rensing av avløpsvann gjennom bevisstgjøring og kapasitetsbygging innenfor rammen av sirkulær økonomi.

For Norwegian wastewater treatment plants (WWTPs), both global warning due to carbon emission and waste management are of rapidly growing importance. This increased awareness provides a great opportunity to exploit algae technology to induce the “green concept” in wastewater treatment. ALGECO is built on a real technological breakthrough conceived to achieve a positive balance in terms of Reducing waste, Reusing waste and Regenerating value (3R concept), targeting the better water-energy-environment nexus for the treatment of municipal treated wastewater. ALGECO provides a scientific blueprint by using safe, reliable, and cost-effective algae technologies to enhance the value chain from the wastewater treatment and convert the wastes into viable algae-based products. As the first pilot research of algae-wastewater to treat municipal treated wastewater in Norway, ALGECO will develop a simplified two-stage and cost-effective High Rate Algae Pond system to exploit main waste streams from WTTPs, with a great potential to achieve a circular loop process and to be extrapolated to industrial scale. The roadmap is that nutrients and CO2 recovered from wastewater are turned into new algae-based organic fertilizers and soil ameliorator for horticultural applications. Moreover, the technology process in ALGECO will be developed and optimized to reach the levels both socially acceptable and economically viable. ALGECO proposes a viable, cross-sectoral and integrated pilot-scale demonstration process, aiming to bring a novel paradigm of synergized bioeconomy and circular economy for Norwegian WWTPs. This project will be implemented with interdisciplinary collaborations between seven academic research institutes and two business partners. The overarching goal of ALGECO is not only to develop a new win-win strategy for Norwegian WWTPs on a basis of zero-discharge and self-sustainability, but also to improve their acceptance through capacity building and awareness raising.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping