Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Family Partner - Co-development, Implementation and Evaluation of a Child Maltreatment Prevention Intervention

Alternativ tittel: Familiepartner - samarbeidsprosjekt for å utvikle et nytt barnevernstiltak

Tildelt: kr 9,8 mill.

Hvert år blir millioner av europeiske barn utsatt for mishandling i hjemmet, og dette kan true barns helse, verdighet, tillit og frihet. Når mishandling først har funnet sted, er det vanskelig å rette opp skadene. Dette gjør det desto viktigere å forhindre at mishandling finner sted gjennom forebygging, og slik beskytte sårbare barn fra mishandling og medfølgende skader. Barnevernet spiller en viktig rolle i arbeidet med å forebygge mishandling. Samtidig har det norske barnevernet blitt kritisert for å ikke jobbe tilstrekkelig systematisk med forebygging, og for at de ikke benytter evidensbaserte tiltak av tilstrekkelig omfang og intensitet. I prosjektet «Family Partner» har forskere, i samarbeid med tre kommunale barnevernstjenester og SOS Barnebyer, utviklet et nytt tiltak, Familiepartner. Tiltakets nøkkelelementer, hjemmebesøk, foreldreveiledning og tjenestekoordinering, har vist seg å ha god effekt i andre tiltak for sårbare familier, men de har enda ikke blitt systematisk tilpasset og prøvd ut i en norsk kontekst. Tiltaket prøves ut i tre kommuner, med en målsetning om å gi barn bedre oppvekstsvilkår, bedre foreldreferdigheter og forebygge mishandling av barn i sårbare familier. Målgruppen er familier med barn fra 0-12 år som allerede får oppfølging fra barnevernet, og tiltaket leveres av en familiepartner som gjennom hjemmebesøk gir tett oppfølging, foreldreveiledning og koordinerer tjenester. Familiepartner prøves ut i førstelinjen som en pilot til en større effektstudie, og effekten av tiltaket evalueres med kvalitative og kvantitative metoder. I «Family Partner»-prosjektet er det flere partnere fra forskning, sivilsamfunn og kommunesektoren som går sammen om å utvikle og prøve ut tiltaket i tjenestene. Slik ønsker vi å sikre at tiltaket har størst mulig sjanse for å lykkes, fordi det utvikles på basis av kunnskap, erfaringer og behov hos barnevernstjenestene og sårbare familier. Målet med prosjektet er å gi barnevernstjenesten et tiltak som både er lokalt tilpasset og forskningsbasert, som bidrar til forebygging av mishandling og til at barn i sårbare familier får en sikker oppvekst. Kunnskapen som skapes i prosjektet vil være relevant for kommunale barneverns- og helsetjenester, brukerorganisasjoner, forskere, og for sårbare familier og barn. Hjemmesider: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/family-partner

FAMPART seeks to improve the services directed at the most vulnerable group in society; children growing up at risk of maltreatment. Maltreatment threatens a child’s health, dignity and trust, and can cause fatal injury, adverse health outcomes and reduced life chances. Child Welfare Services need more evidence-informed practices to prevent child maltreatment, and provide follow-up to at-risk families with complex needs. FAMPART will develop, implement and evaluate a new intervention for the Norwegian Child Welfare Services, improve services for vulnerable children, promote agency and trust in welfare services, improve children´s life chances, and prevent child maltreatment. The Family Partner intervention will be developed to prevent child maltreatment through: 1) home visitation and intensive follow up, 2) parental training, and 3) coordination of welfare services. The intervention remains to be systematically adapted to and tested in a Norwegian context. FAMPART is a challenging and complex undertaking in public innovation, where the co-development, adaptation, implementation and evaluation of an intervention involves several collaborators; an international research team, two municipalities, SOS Children’s Villages, user representatives and national and municipal stakeholders. FAMPART will 1) Co-develop the Family Partner intervention manual and adapt it for the Child Welfare Services with collaborators, 2) Monitor and facilitate the implementation of the Family Partner intervention in two municipalities, 3) Evaluate the municipal implementation and trial design, regarding adaptability, acceptability, feasibility, and costs, 4) Prepare an Expansion of the Family Partner intervention in the municipal services, and examine the feasibility for a multi-site Randomised Controlled Trial, and 5) Disseminate findings to the practice field, wider public and the academic milieu.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon