Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Drilling Fluid Additives for Wellbore Strengthening and Reservoir Protection

Alternativ tittel: Borevæsketilsetninger for styrking av brønnvegg og beskyttelse av reservoar

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

320646

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Formålet med studiet er å bedre forstå situasjoner knyttet til tapt sirkulasjon av borevæske ved boring av brønner for produksjon av olje og gass eller geotermiske brønner. Kunnskapen skal benyttes til å optimalisere tilsetningsstoffer for borevæske slik at man kan styrke brønnveggen under boring og forhindre at reservoarformasjonen skades under boreoperasjonen. For å kunne optimalisere slike tilsetningsstoffer er det viktig å identifisere mekanismer som effektivt bidrar til å kunne skape temporære forseglinger på permeable eller frakturerte formasjoner. Deretter må man i størst mulig grad gjenskape de belastningene som borevæsken utsettes for i form av for eksempel trykk, temperatur og sirkulasjon i brønnen for å identifisere hvilke faktorer som i størst mulig grad bidrar til ønsket funksjonalitet. I den første fasen av prosjektet har gjeldende API-13 test prosedyrer blitt benyttet for å studere hvordan en borevæske med ulike tilsetningsstoffer forsegler permeable formasjoner av forskjellig art. Samtidig har nye testmetoder blitt utviklet for å se hvilken ny informasjon som kan hentes ut ved at men utvider testregimet ut over beskrivelsen i API-13. Basert på arbeidet som har blitt gjort er det utarbeidet flere vitenskapelige artikler, hvor to har blitt publisert i 2021 og 4-5 artikler er forventet i løpet av 2022. Artiklene omhandler både nye metoder for testing av borevæsker og anvendelse av nyutviklede produkter for å øke brønnstabiliteten og redusere formasjonsskade.

Drilling fluids have many functions including removing cuttings from the wellbore, cooling and lubricating the bit as well as controlling formation pressures, sealing permeable formations and maintaining wellbore stability and well control. "Lost circulation" is when drilling fluid is lost to the formation and the ability to control and stabilise the well is partially or fully lost. Situations related to lost circulation are amongst the most costly issues related to application of drilling fluids and may also be detrimental to well control and safety. Current industry standards for testing of drilling fluids, such as API-13, have limited procedures for testing and classifying drilling fluids and drilling fluid additives when it comes to lost circulation, wellbore strengthening and reservoar formation protection. The objective of the project is to better understand lost circulation situations and lost circulation materials (LCM) and design improved products for better functionality from a cost/benefit, safety and environmental perspective. In order to develop more efficient LCM it is necessary to understand the sealing mechanisms of existing LCM, understand the industry standard testing regimes and potentially identify how such testing regimes may be extended or improved to better replicate downhole conditions. Also, LCM materials must be designed to effectively work together with solids control systems, downhole tools/bottom hole assemblys and other parts of the circulation system, as well as the other elements of the drilling fluid. The latter factors are particularly important for LCM designed to be a part of the active system to prevent and limit occurrence of losses and to prevent drilling fluid induced formation damage when drilling reservoir sections.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd