Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Polar Climate and Cultural Heritage – Preservation and Restoration Management

Alternativ tittel: Bevaring og restaurering av kulturminner i Arktis

Tildelt: kr 10,0 mill.

Arktiske kulturminner er attraksjoner som gir viktig historisk informasjon, og gode opplevelser for mennesker. Gjennom tilgjengeliggjøring for publikum kan kulturminner også gi nye arbeidsplasser. Arktiske kulturminner er sårbare og utsettes for naturlig nedbryting over tid. Nedbrytingen kan påvirkes negativt av bruk og av klimapåkjenninger. Ansvarlige for beskyttelse og vedlikehold har et stort ansvar for å ivareta kulturminner på best mulig måte, både teknisk og økonomisk i en urbanisert verden og et klima i endring. Prosjektet PCCH-Arctic – Bevaring og restaurering av kulturminner i Arktis – vil etablere retningslinjer (guidelines) for forvaltning av arktiske kulturminner basert på beste praksis for og etiske krav til restaurering. Retningslinjene vil utarbeides basert på erfaringer prosjektpartneren har med restaurering og vedlikehold av et stort antall kulturminner på Svalbard, og de skal brukes for å velge og anvende overvåkingsteknikker, restaureringsmetoder etc. i fremtiden. Prosjektpartnerne vil fremskaffe data og metoder som skal danne et grunnlag for utvikling av forbedret metodikk og praksis for restaurering, vedlikehold og bruk av arktiske kulturminner. . Prosjektet vil utarbeide fremskrivninger av klimaendringer og oppvarming av permafrost, og foreslå nye ingeniørmetoder som kan brukes for sikring og bevaring av kulturminner i Arktis som blir utsatt for et varmere klima. I tillegg vil prosjektet vurdere endringer i belastning på kulturminner fra lokalbefolkning og turister. Dette vil være til nytte når nye kulturhistoriske attraksjoner blir gjort tilgjengelige for fremtidige generasjoner av brukere av kulturminner. Retningslinjene som utarbeides gjennom prosjektet PCCH-Arctic vil bli brukt for å utvikle og implementere restaurering, vedlikehold og bruk av utvalgte kulturminner i Longyearbyen og Ny-Ålesund.

The PCCH-Arctic project will study the cultural heritage of Longyearbyen and Ny-Ålesund, both representing coal mining community sites and objects regarded as international heritage. The cultural heritage at Svalbard is fragile, and exposed to impacts of a harsh arctic climate, climate change and tourism traffic. Warming of permafrost is experienced in the last decades, and future climate projections suggest even stronger warming, having a major impact on durability, stability and foundations of many objects. Caretaking is sought to be based on value-based management, with authenticity and integrity as the most distinct heritage values, but where the resilience of a cultural heritage site constitutes its tolerance limits, and to exceed such limits will challenge the value of the site, and thus its resilience. Thus, the PCCH-Arctic research project will focus the research both on future climate change and technical consequences and solutions for the cultural heritage on Svalbard and on the ethical aspects on to what extent measures to preserve such structures are to be authentically reconstructing the original performance; to deviate this in order to preserve the structures within limits of economy; or to let the cultural heritage structures slowly dissolve and disappear. Together with the user partners Longyearbyen Lokalstyre, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS and Kings Bay AS, the research organizations SINTEF, University of Oslo and The Norwegian Meteorological Institute will aim to fulfil the following main objectives: • Give input towards cultural heritage ethics, portrait of future tourists, strategies, policy instruments, and guidelines for cultural heritage management and preservation. • Gain a deeper knowledge and develop improved methods for local climate projections and permafrost degradation in the Arctic. • Provide a methodology and technological solution framework for sustainable management of cultural heritage on Svalbard and in Polar climate.

Aktivitet:

POLARPROG-Polarforskningsprogram