Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure in Norway - ESFRI Support Activity

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

320886

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Geografi:

Dette prosjektet har støttet prosessene med å implementere ACTRIS som en ERIC. I løpet av prosjektperioden har hovedaktiviteten vært forberedelser og deltakelse i Interim ACTRIS Council (IAC) møter, og annen innsats knyttet til diskusjon av styringen av at ACTRIS skal bli en ESFRI. Det har vært en serie på ca 10 IAC-møter siden prosjektet startet. Forberedelsene gjøres sammen Miljødirektoratet og Norges forskningsråd. Sandrine Bernard, Miljødirektoratet, har fungert som norsk delegat frem til høsten 2022. 1. august startet ACTRIS-Norway, et nytt stort e-infrastrukturprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Som en konsekvens av dette overtok Herman Farbrot, fra Norges forskningsråd, som norsk delegat. I alle IAC-møter har NILU (Kjetil Tørseth og/eller Cathrine Lund Myhre) deltatt sammen med den norske delegaten som sakkyndige rådgivere, også i kontakt med Klima- og miljødepartementet Norge. I løpet av prosjektperioden har fokus vært på vedtekter og forberedelse av ERIC step 2 søknad sendt av Finland. Finland sendte inn den formelle forespørselen om å etablere ACTRIS ERIC 30. september 2021, inkludert forpliktelende brev fra Llima- og miljødepartementet Norge. Europeiske kommisjonen (EC) sin konsultasjon av ACTRIS-ERIC trinn 2-søknaden ble fullført i november 2022 og informert av EC til ACTRIS i midten av desember. Det ble kun foreslått mindre endringer i vedtektene. Alle IAC-land har nå anerkjent og godkjent endringene og statuttene. Godkjenningene vil bli sendt til EC for å fullføre ACTRIS ERIC etableringsprosessen. Antatt tidspunkt for den offisielle etableringen er mars 2023, senest april 2023. Videre har NILU (Cathrine Lund Myhre) bistått i forberedelsene og deltatt i ACTRIS-høringen for at ACTRIS skal oppnå såkalt ESFRI «landmark» status. Dette var vellykket, og ACTRIS er en ESFRI «landmark» siden desember 2021.

The project has contributed to maintaining the position of Norway and NILU within ACTRIS, leading ACTRIS Data Centre and strengthening this. Additionally, the project has also contributed towards the national stakeholders and informing strengthening the relevance of ACTRIS for Norwegian stakeholders and scientific community.

ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure - is an environmental research infrastructure focusing on high quality observations of short-lived atmospheric components for research on air quality, climate and atmospheric hazards. Detecting changes and trends in atmospheric composition and understanding their impact on the stratosphere and upper troposphere is necessary for establishing the scientific links and feedbacks between climate change and atmospheric composition. ACTRIS is the pan-European RI that consolidates activities amongst European partners for observations of aerosol, clouds and trace gases and for understanding of the related atmospheric processes, to provide services to wide user groups. ACTRIS entered the ESFRI roadmap in 2016. The ACTRIS preparatory phase project (ACTRIS-PPP) was from 2017 ato end 2019. NILU was a partner in the project, leading the work with shaping, implementing and operating of the ACTRIS Data Centre. This project, ACTRIS-ESFRI-sup, is set up to support work related coordination and the implementation activities of ACTRIS as ESFRI in Norway from October 2020 to September 2022. The main task is to ensure continued participation in planning activities at the European level, and the work within the project is particularly related to: - Support the Norwegian delegate and stakeholders in the preparation of Interim ACTRIS council (IAC) meetings - Participate in IAC meetings together with the Norwegian delegate acting as expert adviser. - Make sure to follow processes, participate in meetings and relevant committees within ACTRIS and represent and express the Norwegian needs and priorities in the planning and implementation of ACTRIS - Interact on cost estimates, cost validations and financing with Norwegian delegate and stakeholders to work on long term sustainable Norwegian funding for operational activities of ACTRIS Data Centre and also on observations at Norwegian National Facilities

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder