Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte Diakonhjemmet Sykehus - open Access 2019

Tildelt: kr 36 000

Søknad om refusjon av utlegg til OA publisering for forskere ved Diakonhjemmet Sykehus - gjelder alle avdelinger. Søknaden er utformet av forskningsrådgiver/leder av forskningsutvalget på sykehuset på vegne av administrerende direktør Anders Mohn Frafjord

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang