Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Handelshøyskolen BI søknad STIM-OA for regnskapsåret 2019

Alternativ tittel: /

Tildelt: kr 10 000

/

Finansiering av APC-kostnader til åpen publisering ved Handelshøyskolen BI for regnskapsåret 2019

Aktivitet:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang