Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NIVA (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

PhD-prosjektet til Jacqueline Knutson knyttet til prosjektet 'Global Change at Northern Latitudes' har den tentative tittelen: "Transport and Processing of Terrestrial Organic Matter in Northern Ecosystems Under Climate Change; a Catchment Perspective". Hovedmålet med dette prosjektet er å bedre forstå klimatiske effekter på mobilisering, transport og prosessering av terrestrisk organisk materiale (Dissolved Organic Carbon, DOC) mellom land og kyst. Mer spesifikt vil PhD-prosjektet ta for seg tre sammenhengende temaer: forståelse av nordisk DOC-transport i overvann, studie av sammenhenger mellom hydrologi og DOC-konsentrasjoner i et område med tining av permafrost, og organisk materiales labilitet fra små nedbørfelt til kyst. Det første temaet gjelder et eksisterende datasett med langtidsovervåking av hydrologi og DOC i Norge, Sverige og Finland og vil bli analysert for trender og hydrologiske kontroller av DOC. Det andre temaet er knyttet til en intensivt studert lokalitet i Finnmark (Iskoras) hvor permafrost tiner. Rollen til DOM-transport og dens forhold til hydrologiske endringer er spesielt dårlig forstått i regioner med tinende permafrost, der hydrologi antas å spille en avgjørende rolle i destabilisering av tidligere stabile lagre av organisk karbon. Her foretas feltundersøkelser (startet i 2020). Det tredje temaet tar for seg rollen til de akvatiske økosystemene selv som en reaktor for fjerning og mineralisering av DOM (DOC). Alle undersøkelser er forankret i samarbeid med andre forskere, ved NIVA, UiO og også i Bergen og NTNU.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren