Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SpermAct: A novel boar sperm cell activator for improved pork production.

Alternativ tittel: SpermAct: Spermaktivator for optimalisert svineproduksjon

Tildelt: kr 4,8 mill.

Spermatech AS har identifisert og karakterisert stoffer som øker svømmevenen til spermier isolert fra gris. I et samarbeid med Norsvin har Spermatech AS gjort to feltforsøk der inseminasjon av purker med det spermier som er behandlet med det vi kaller aktivatorer fører til en økning i antall avkom. Ved bruk av aktivatoren så får purkene flere avkom i sitt første kull etter kjønnsmodning, og flere avkom totalt over tid som produksjonspurker. Aktivatorene vi bruker har lav løselighet i vandige løsninger. Vi arbeider nå med å øke den vandige løseligheten av aktivatorene i et samarbeid med firmaet Aragen. Samtidig samarbeider vi med NTNU avd. Gjøvik der vi utvikler en ny og forbedret måte å introdusere aktivatorene på, ved kunstig inseminasjon av purker. Når dette arbeider er ferdigstilt planlegger vi å teste de optimaliserte aktivatorene ved bruk av den nye inseminasjonsmetoden i et lite feltstudium i samarbeid med Norsvin. Vi ser at Spermatechs aktivatorer har stort akademisk og kommersielt potensiale med et nedslagsfelt i land som bla Kina som er verdens største konsument av svinekjøtt.

More than 100 potential sperm cell activators were initially identified by Spermatech AS in a High-Throughput Screening (HTS) of a chemical library. The initial screen was performed on living sperm cells revealing that SpermAct significantly improved the motility (swimming) of all boar sperm tested. Due to these facts, we have performed two field studies, a pilot study including 27 sows and a larger field trial including 441 sows. The pilot study revealed that SpermAct added to boar semen before insemination resulted in a trend of 2 piglet embryo increase and no toxicity. In the large field trial, the trend of increased number of piglets born using SpermAct was supported and a 5% increase in pregnancy rate along with an average increase of ~1 more piglet per sow was observed. SpermAct also improved the weaning to service interval (WSI) meaning that the interval between consecutive pregnancies wwere shortened. However, during the field trials we experienced low solubility of SpermAct in aqueous/ionic solutions including semen. We see that improving SpermAct solubility is required for optimal use and effect in pork production. Based on this Spermatech will develop SpermAct further in order to improve pork production, by: 1) improving solubility of SpermAct in aqueous/ionic solutions (semen) and 2) development of a novel insemination tube, which together with newly formulated SpermAct will be 3) tested in a small-scale field study for piglet production. The innovation employs development of a smart solution (extenders) for the delivery of SpermAct to semen ampullas. The innovation is in accordance with the BIONÆR strategy of performing “Research based innovation in food and bio-based business”, along with “improve value chain for future food production. In line with this, the project will add commercial value and competence to biotechnology driven companies and academics in Norway in accordance with the grant call.

Aktivitet:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri