Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates II

Alternativ tittel: Muliggjøring av LHC fysikk ved ekstreme kollisjonsrater II

Tildelt: kr 80,0 mill.

Med Large Hadron Collider (LHC) på CERN har vi begynt en ny æra med forskning innen høyenergifysikk. I løpet de første årene har med operasjon har LHC hatt stor suksess, spesielt med oppdagelsen av Higgs bosonet. En serie med oppgraderinger har vært planlagt allerede ved oppstarten av LHC akseleratoren for å fullt ut utnytte potensialet for nye oppdagelser. I første stopp fra 2015 - 2018 ble energien økt 8 til 13 TeV, så videre til 13.6 TeV i 2019 - 2021, hvor også strålingsintensiteten økte. I neste planlagte stopp fra 2026 - 2028 vil energien nå 14 TeV, samtidig som strålingsintensiteten da økes drastisk. Allerede til run 3 har kollisjonsraten i eksperimentene økt 2-10 ganger (noe som også øker strålingsdosene). For å møte disse utfordringene må begge LHC eksperimentene med norske bidrag, ATLAS og ALICE, må oppgradere sine detektorer, trigger systemer og data systemer. Vi ønsker å bidra til den planlagte oppgraderingen av LHC til High Luminosity LHC (HL-LHC) og dermed sikre norsk bidrag til ATLAS og ALICE eksperimentene. Dette prosjektet er med på å finansiere oppgraderingen av ATLAS og ALICE eksperimentene samt den tilsvarende e-infrastrukturen. Dette vil sikre norsk medlemskap i disse eksperimentene og vår posisjon ved flere av de internasjonalt anerkjente frontene av høyenergifysikk. Dette er også en unik mulighet for norske forskere til å høste fruktene av mange års arbeid med detektorutvikling, noe som kan resultere i nye detektor teknologier.

With the Large Hadron Collider (LHC) at CERN we entered a new era of research in High Energy physics. During its first years of operation the LHC has been proven very successful, culminating with the discovery of the Higgs boson. To fully take advantage of the potential of the LHC machine to make new discoveries, a series of upgrades is planned. According to the current schedule, the beam intensity is upgraded during two interruptions to regular LHC operation. The first was in 2019-2021, and the second is planned for 2026-2028. The High Luminosity LHC (HL-LHC) running is scheduled to start in 2029 and to last until 2042. Since the intensity upgrades lead to 2-10 times higher collision rates delivered to the experiments (as well as higher radiation doses), the LHC experiments with Norwegian participation, ATLAS and ALICE, need to enhance their detectors, trigger systems, and computing systems accordingly. In this proposal we have addressed in a consistent way the infrastructure requirements for exploitation of the LHC luminosity upgrades. We apply for funding of the improvements to the ATLAS and ALICE experiments and the re-furbishing and expansion of the required e-infrastructure, thus securing Norwegian membership in these experiments and our position at several of the internationally recognized frontiers of high energy physics research. It is also a unique opportunity for Norwegian researchers to harvest the outcome of many years of detector R&D, which may result in new detector technologies. When ready, the HL-LHC will give unprecedented statistics at collision energies never before probed, which promises important new physics insight and possibly new discoveries.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder