Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2020 - A National e-infrastructure for Science

Alternativ tittel: E-INFRA 2020 - A National e-infrastructure for Science

Tildelt: kr 0

Sigma2 har det strategiske og operasjonelle ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. Vi tilbyr tjenester innen tungregning (HPC – High Performance Computing) og lagring av vitenskapelige data. Gjennom e-infrastrukturen får norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang til noen av verdens kraftigste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for høykapasitetsberegninger og lagring av store datamengder kan søke om å bruke e-infrastrukturen. Det overordnede omfanget av dette prosjektet er å sikre tilstrekkelig finansiering til tungregning og lagringsressurser for den nasjonale e-infrastrukturen for investeringsperioden 2023 - 2025. Prosjektet representerer fase 4 av den planlagte fornyelsen og utvidelsen av den nasjonale e-infrastrukturen som startet med fase 1 i 2016 finansiert av prosjektet «E-INFRA 2014 – en nasjonal e-infrastruktur for vitenskap». Prosjektet skal sikre at nasjonale forskningsmiljøer har tilgang til topp moderne e-infrastruktur.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt