Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2020 - A National e-infrastructure for Science

Alternativ tittel: E-INFRA 2020 - A National e-infrastructure for Science

Tildelt: kr 154,2 mill.

Sigma2 har det strategiske og operasjonelle ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. Vi tilbyr tjenester innen tungregning (HPC – High Performance Computing) og lagring av vitenskapelige data. Gjennom e-infrastrukturen får norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang til noen av verdens kraftigste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for høykapasitetsberegninger og lagring av store datamengder kan søke om å bruke e-infrastrukturen. Det overordnede omfanget av dette prosjektet er å sikre tilstrekkelig finansiering til tungregning og lagringsressurser for den nasjonale e-infrastrukturen for investeringsperioden 2023 - 2025. Prosjektet representerer fase 4 av den planlagte fornyelsen og utvidelsen av den nasjonale e-infrastrukturen som startet med fase 1 i 2016 finansiert av prosjektet «E-INFRA 2014 – en nasjonal e-infrastruktur for vitenskap». Prosjektet skal sikre at nasjonale forskningsmiljøer har tilgang til topp moderne e-infrastruktur.

The overall scope of this project is to secure sufficient funding for investments in computing and storage resources for the national e-Infrastructure for the investment period 2023 - 2025. The project represents phase 4 of the planned renewal and expansion of the national e-infrastructure which started with phase 1 in 2016 funded by the project "E-INFRA 2014 - a national e-infrastructure for science". The project will ensure that national research communities have access to state-of-the-art e-infrastructure for science. Main project deliveries are: - Expansion of existing HPC-Machines, mainly on the GPU side, due to increased usage and demand - Expansion of the storage system NIRD 2020 - Expansion of the Service Platform, both hardware and services - Expansion of the TSD platform (Services for Sensitive Data) - Access to international facilities such as EuroHPC LUMI and Prace

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder