Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Expanding the impact of CoMorMent in Norway

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

322202

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Mentale lidelser gir en redusert livskvaliteten. I tillegg gjør de deg også mer sårbar for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Slik ?samsykelighet?, det å ha flere sykdommer samtidig, er vanskelig for pasientene og deres familier. Det er også en stor utfordring og økonomisk belastning for samfunnet. Men hvordan henger dette sammen? Hvorfor har disse pasientene begge deler på en gang? Forskerne vil finne ut hva som er de underliggende mekanismene for denne høye samsykeligheten, og skille ut hva som er genetiske faktorer, miljømessige faktorer og forholdet disse har til livsstil. Arvelighet spiller avgjørende rolle for både sykdom og atferd. Målet er å finne og identifisere risiko for både risiko for psykiske lidelser og hjerte- og karsykdommer. Deretter skal vi studere hvordan disse eventuelt spiller sammen med livsstil og atferd. Funn fra studien skal formidles til norske klinikere og forskere.

-

The CoMorMent EU project builds on the novel concept that abnormal brain function results in both mental disorders and behaviour/personality that leads to unhealthy lifestyle with concomitant increased risk of cardiovascular disease (CVD). The main objective of the CoMorMent project is to find new paths for clinical management of mental disorders and CVD co-morbidities through identification and validation of biomarkers – both genetic and environmental. Building of infrastructure, data collation and harmonization and development of novel analysis methods are key parts. The CoMorMent project is coordinated by University of Oslo with a total budget of 6 mill euro (25 % to Univ Oslo). This FORSTERK project aims to extend the CoMorMent impact in Norway by facilitating method adaptation in additional research areas and increase dissemination. This will be done through 1) adding three additional Norwegian partners from other locations within Norway: Tromsø, Bergen and Trondheim 2) develop a 'Norwegian CoMorMent research network' of severe mental illness and comorbidities expanding current activity, 3) use the network to disseminate CoMorMent results to relevant stakeholders (clinicians, researchers, authorities, lay people) all over Norway including 4) facilitating exploitation of the database, infrastructure and methods developed by CoMorMent. The additional partners and increased network activity will provide added value by adapting the methods to new diseases (ADHD, anxiety, suicidality including their link to comorbid cardiovascular disease) and ethnic groups (the Samic) not usually included in EU projects and use their clinical and research networks to disseminate the CoMorMent methodology and results. The CoMorMent network will host seminars and workshops, and we will hire a part-time assistant to coordinate the dissemination activities and finance local activities. In this way, this project will significantly expand the impact of the CoMorMent project in Norway.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler