Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan

Alternativ tittel: Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan

Tildelt: kr 9,6 mill.

CIRMAN-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Japan og India med fokus på sirkulær vareproduksjon. NTNU er den norske partneren. Internasjonale partnere er Japan National Institute for Advanced Industrial Science And Technology (AIST), Waseda University, Japan og Indian Institute of Technology i Hyderabad. De japanske partnerne er globalt ledende inne feltet og IIT er på sterk fremmarsj i et land som er i ferd med å bli en ny supermakt innen vareproduksjon. Sirkulær produksjon kjennetegnes ved at produkter og materialer gjenbrukes i størst mulig grad. I tillegg har CIRMAN fokus på datainnsamling og informasjonsflyt i produktets livssyklus for å ta riktige beslutninger. Disse dataene, samlet i både produksjons- og bruksfaser av produktet, er følsomme for cyberangrep og uønsket datalekkasje, og riktig nivå av cybersikkerhet må etableres. CIRMAN skal tilføre verdi ved å skape ny kunnskap og innovative pedagogiske verktøy for å forstå utformingen og implementeringen av sirkulær vareproduksjon innen digitalisering av produksjonsindustrien.Prosjektet vil styrke Norges internasjonale nettverk på dette området og skal bidra til forbedret kvalitet på forskning og utdanning. Følgende konkrete resultater forventes av prosjektet:i) felles forskningsprosjekter med ekstern finansiering fra EU og andre kilder,(ii) Felles PhD-skole og felles masterprogram med multikampus med felles undervisningsmateriell,(iii) mobilitet for studenter, lærere og forskere og bransjepersonell,(iv) felles tidsskrift publisering ,(v) Samarbeid med industrien og innovasjoner om sirkulær økonomi i industrien (vi) merverdi for industripartnere gjennom utvidet nettverk, (vi) Sterke koblinger mellom forskning, innovasjon og utdanning (vii) Årlige sommerskoler vekslende mellom de tre landene (viii) Etablert samarbeid mellom produksjon og informasjonssikkerhetsforskning på digitale tvillinger, datainnsamling langs en produkts livssyklus og sikkerheten mot nettangrep og uønsket datalekkasje.

The CIRMAN-project originates from the previous intpart project INMAN, continuing with the same partners: Japan National Institute for Advanced Industrial Science And Technology (AIST), Waseda University, Japan and Indian Institute of Technology in Hyderabad. Our qualifying projects are the Centers for Research-based Innovation SFI Manufacturing and SFI NORCICS and the MANULAB research infrastructure. SFI Manufacturing is covering Sustainable Manufacturing, NORCICS information security, and MANULAB provides laboratory infrastructure. CIRMAN focus on manufacturing aspects (thus Circular Manufacturing) and our main motivation is to strengthen quality of research and education by creating long-lasting international links with key research institutions in Japan and in India. The CIRMAN-project will broaden and deepen the strategic collaboration established in INMAN and to develop relevant and world-class research and education in Norway within Circular Manufacturing. Our Japanese partners are global leaders in the field of advanced manufacturing. Our Indian partner is rapidly expanding its research and educational activities within the area of automotive technologies. Circular Manufacturing is of strategic importance for all partners - both research and education. Integration of business enterprises is an important asset, both for research activities, to foster exchange of research results and technology transfer as well as to link Norwegian industry with the industry in Japan and India. The mobility program in the project will be offered industry partners as well as academic partners. The case studies will serve as source for empirical data useful for the project baseline on Circular economy manufacturing and use to illustrate the potential. Moreover, the industries subjected in the case studies will receivevaluable feedback from an international team of researchers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research