Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

URban Sustainability in Action: Multi-disciplinary Approach through Jointly Organized Research schools

Alternativ tittel: Urban bærekraft i praksis – en tverrfaglig tilnærming gjennom organiserte forskerskoler

Tildelt: kr 10,0 mill.

I dag bor seks av ti personer i byer. Byer står for 75 % av den globale økonomien, energibruk og klimagassutslipp. Det er et sterkt behov for å utdanne og rekruttere eksperter som kan bidra med kunnskap for å nå FNs bærekrafts mål for byer og urbane områder. Prosjektet URSA MAJOR har samlet tverrfaglig forskningsekspertise med fokus på et helhetlig og tverrfaglig utdanningsprogram for fremtidens myndigheter og aktører for utvikling av smarte byer. Smarte byer er i sterk grad avhengig av digitale nettverk, sensorer og automatiserte observasjoner. Databaserte virtuelle modeller av byer, som digitale tvillinger, kan benyttes for å støtte effektive og bærekraftige beslutninger gjennom naturbaserte løsninger. URSA-MAJOR vil legge til rette for undervisning og opplæring i bruk av nettbaserte verktøy, utvidete virkeligheter, digital læring, dataforvaltningsprinsipper, datagenererte modeller av byer, og etikk for samfunnsdata. Vi søker å forbedre utdanning og opplæring av framtidens forskere, sivilingeniører, økologer, urbane arkitekter, ledere og administratorer å på tvers av relevante fagdisipliner. URSA MAJOR prosjektet setter søkelyset på digitalisering av interaksjoner mellom samfunn og det fysiske miljø et i byer. Prosjektet samler eksperter innen natur- og samfunnskunnskap om klima og miljø, smarte byer, informasjonssystemer og digitalisering, e-læring og kommunikasjon. Kunnskapsoverføringer og – undervisning i prosjektet organiseres i de norske, sørlige (indiske), nordlige/arktiske (Europeiske) komponentene for å adressere praktiske utfordringer og lokale løsninger som er relevante for og tilpasset ulike deler av verden. URSA-MAJOR har gjennomført to forskerskoler og en rekke møte arenaer for aktører. URSA MAJOR studentene gjennomfører praktiske studier for å dekke ulike samfunnsbehov på tvers av fagdisipliner. Opplæringen omfatter et bredt spekter av løsninger for bærekraftig byutvikling, fremmer tverrfaglig samarbeid innen områdene regional og høyoppløselig modellering, fjernmåling, GIS og med spesielt fokus på sosiale aspekter. Studentene løser aktivt praktiske utfordringer i den virkelige verden, og bruker kunnskapen sin i praksis som illustrert i tre inspirerende historier fra Trondheim by.

URSA MAJOR (Urban Sustainability in Action: Multi-disciplinary Approach through Jointly Organized Research schools) – integrates research advances and education into a holistic socio-environmental programme for Smart Cities. The project targets future urban stakeholders promoting the Green Deal transformations. It focusses on the regions of amplified climate change where urban areas have urgent needs to improve their sustainability and resilience, and where the cost of maladaptation is intolerably high. The UN Sustainable Development Goal 11 (Sustainable Cities and Communities) is central here. URSA MAJOR seeks a holistic approach to urban nature-based solutions with strengthening access to digital communication and remote sensing. We provide training in web tools, extended reality, eLearning, FAIR data management, urban modelling, analysis and ethics of societal data. We strive to improve education of civil engineers, ecologists, urban architects, managers and administrators – all future stakeholders of sustainable and resilient cities. URSA MAJOR focuses on socio-environmental aspects, which are influential but still strongly underappreciated. URSA MAJOR enhances the qualifying project SERUS introducing a global perspective on the Smart Cities and push for digitalization. Our consortium is a constellation of complementary partners: NERSC and UiT deals with urban climate and environment; NTNU links to Smart Cities zero-emission goals and the supporting EU project +CityxChange; SINTEF contributes with digitalization and eLearning; Arctic Frontiers connects with Norwegian stakeholders; IMUK (Germany) provides urban modelling expertise; UiT provides expertise on integrated urban modeling system and end-user applications; NERCI (India) transfers knowledge to the developing world, contributes with remote sensing data analysis; GWU introduces the social science component. High quality of research and education is assured by the University in Tromsø, the University in Bergen, and the Norwegian University of Science and Technology.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research