Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkning - TotalControl

Tildelt: kr 0,39 mill.

Se over

Gjennom forsterkningsmidlene knyttet til EU-prosjektet Total Control har vi deltatt på OTD-konferanse der vi har diskutert videre anvendelse av SINTEFs resultater i Total Control og inn mot blant annet FME NorthWind. Vi har også anvendt deler av modellene i Total Control til videre utvikling av Skarv som er et verktøy for å hindre at fugler blir såret eller drept pga kollisjoner med vindturbiner. Det er i samarbeid med NorthWind arrangert to webinarer med følgende tema: - Control and operation of vindfarms (17.09.2021) - Environmental design and operation (29.10.2021) I 2022 har vi jobbet videre med anvendelser av resultater fra Total Control inn mot en ny IPN-søknad på temaet styring og control for å hindre fuglekollisjoner i vindkraftverk.

Formidlingsaktivitetene i prosjektet er en kjerneaktivitet for å bidra til nettverksbygging og formidling av forskningsresultatene fra TotalControl. Kommunikasjon er et verktøy for å bidra til økt impact og innovasjoner fra TotalControl i norske nettverk. Hovedaktiviteten vil være å gjennomføre workshops og webinarer for deling av resultater fra prosjektet.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler