Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System -Knowledge Centre, operational phase 2022

Alternativ tittel: Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System -Knowledge Centre, operativ fase 2022

Tildelt: kr 64,0 mill.

SIOS er et norskinitiert internasjonalt samarbeid for å bruke og utvikle Svalbards forskningsutstyr for å øke kunnskapen om globale klima- og miljøendringer. Medlemmene er norske og utenlandske institusjoner som ønsker å forstå Jordsystemet som helhet. Dette betyr å jobbe med hvordan havstrømmer, atmosfæriske og geologiske forhold, omfanget av is og snø, planter, dyr og mennesker påvirker hverandre. SIOS arbeider for å gjøre observasjonene effektive ved å dele kostnader, teknologi, erfaring og data for å lære av og med hverandre, for å løse globale miljøspørsmål for samfunnet. SIOS har for tiden 28 medlemsinstitusjoner fra 10 forskjellige land. Et av hovedproduktene til SIOS er data. SIOS har sin egen datapolitikk som er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer. SIOS jobber for å lage data FAIR, som er en internasjonal standard for å gjøre det lettere å sikre at andre også kan bruke dataene produsert på Svalbard. Dette sikrer at vi har de beste dataene for å oppdage og forstå miljøendringer på og rundt Svalbard. SIOS Knowledge Center (SIOS-KC) er motoren og oljen til hele konsortiet. SIOS-KC sørger for at alle disse forskjellige forskerne kan samarbeide på en fruktbar måte. SIOS-KC kan hjelpe forskere som ikke er kjent med Svalbard med å bli en del av vitenskapssamfunnet. Ny forskning bygger altså på det som allerede er der. Med SIOS-KC blir all vitenskap mer effektiv og produktiv på Svalbard. SIOS gjør Svalbard til en unik forskningsplattform med åpent og fredelig samarbeid mellom forskere fra mange nasjoner.

SIOS is a Norwegian-initiated international cooperation to exploit Svalbard’s research infrastructure for the purpose of increasing knowledge about global climate and environmental changes. Its members are Norwegian and foreign institutions with research focus relevant to interdisciplinary earth system studies, that is, of the complex interrelationships between ocean currents, atmospheric and geological conditions, the extent of ice and snow, and plants and animals. The mission of SIOS is to develop an efficient observing system, share technology, experience and data, close knowledge gaps and decrease the environmental footprint of science. These will serve researches, business and public management. SIOS has currently 28 member institutions from 10 different countries. As a holistic multidisciplinary research infrastructure, SIOS has huge potential to improve our understanding of the ongoing vast changes in Arctic environment and provide observations for climate adaptation and mitigation. During the first years of the operational phase SIOS has taken a leap towards a unified observing system in Svalbard. One of the main products of SIOS is data. SIOS has its own data policy that is in line with national and international guidelines. SIOS is working towards making data FAIR (findable, accessible, interoperability and reusable). The data is accessible through SIOS Data Management System. SIOS has defined the first set of SIOS Core Data, which are Earth System Science data critical to detect, attribute and describe the environmental change in and around Svalbard. SIOS is coordinated by the so-called Knowledge Centre (SIOS-KC). SIOS-KC coordinates and optimises the access to research infrastructures and infrastructure initiatives. SIOS-KC provides various services to the SIOS members which all contribute to combined research efforts under common goals and enhance the quality and efficiency of earth system science research in Svalbard.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder