Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Coastal squared - a Norwegian perspective in a network of coastal-rural synergetic case areas across Europe

Tildelt: kr 1,0 mill.

COASTAL Squared gir et norsk perspektiv til H2020 prosjektet COASTAL gjennom å undersøke interaksjonene mellom landlige og kystnære områder i et norsk kontekst. Dette gjøres til sikte på å forbedre kyst-landlig synergi for å fremme landsbygd og kystutvikling, og samtidig bevare miljøet.Prosjektet vil bidra til å håndtere sentrale utfordringer i samspillet mellom kyst- og landområder i Norge i en miljøsammenheng der ting endrer seg raskt. Vi må tilpasse oss dette gjennom å skape synergier mellom regionale næringer, og utfordre hverandre til å se hvordan man kan ha nytte av samarbeid. I tillegg er det viktig å utfordre interessenter til å vurdere muligheter for synergier i regionen på en tid der det skjer mye land-by migrasjon. Utfordringer i Troms og Finnmark-regionen mellom havbruk, fiskeri, landbaserte aktiviteter som villaksfiske og turistaktiviteter har til tider dominert mediebildet. Dette er i en tid da spesielt havbruk sannsynligvis vil øke i denne regionen i fremtiden. Det er derfor viktig å ha etablerte metoder for gode samarbeidsarenaer. Vi vil først utvikle et overførbart sett med verktøy og indikatorer som vil tillate en kvantitativ og kvalitativ beskrivelse av et bredt utvalg av økonomiske, miljømessige og sosiale land-sjø-interaksjoner. Dermed vil det forbedre vår forståelse av økonomiske og sosiale interaksjoner også i kystnære og landlige områder i Norge - noe som fører til mer bevisbasert politikkutforming på lokalt og regionalt nivå. Vi vil også bidra til en bredere kunnskap og forståelse av ikke bare kyst-landlige interaksjoner, men også gi fremtidige generasjoner økt kunnskap om hvordan Norge passer inn i en større europeisk kontekst når det gjelder kyst-landlige interaksjoner. De vil også ha en populær metode for læring som blir brukt på dette prosjektet i form av et spill. Dette spillet kan spilles enten tradisjonelt som et brettspill, eller som en digital sosialdistansesikker versjon. Logikken fra spillet kan senere tilpasses andre spørsmål som er viktige for å lette kommunikasjonen av vanskelige temaer, og berike måten studentene lærer om bærekraftige utviklingsmål, samt hvordan politisk handling ofte innebærer harde valg mellom forskjellige mål ? og forskjellige fasetter av bærekraft (økonomiske, sosiale og miljømessige).

Coastal Squared will explore the coastal-rural opportunities and challenges in the northern parts of Norway as part of expanding the Norwegian participation in the H2020 project. During this 2 year period, we will follow the same methodological paths as done in the main project and conduct a total of 6 participatory stakeholder workshops with industry, governance and general public in both coastal and rural areas in northern Norway. In the selected case area, we will focus on assessing the perceptions of these stakeholders first as we hold sector specific workshops for each stakeholder group (3 coastal and 3 rural). During these workshops, we will ensure that the priority issues of each group is highlighted and used as the diving board from which we will develop fuzzy cognitive maps where we assign weights to different variables, that later can be translated into future scenarios using R. After this, we will combine a selection of each of these stakeholders from each of the six sector specific workshops into a joint workshop, where we present the results of the workshops, the fuzzy cognitive maps and futures scenarios. We then ask these stakeholders to validate our interpretation of their perceptions, and make adjustments where necessary. This will form as a baseline in developing scatter plots and future policy action plans on opportunities and challenges with developing synergies between rural and coastal areas and business opportunities where possible. In addition to this focus on future scenarios, we also develop serious games that we play with future generation stakeholders that are in their last year of high school in the same region - both coastal and rural ones. This will enable us to focus on asking future generations in the same region to also focus on the coastal-rural interactions, while simultaneously considering the UN sustainability goals, ranking these, and weighing policy actions between focus on social, economics or the environment.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler