Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Protecting aquatic ecosystem and human health from micropollutants

Alternativ tittel: Beskyttelse av akvatisk økosystem og menneskers helse fra mikroforurensende stoffer

Tildelt: kr 10,0 mill.

Den økende bruken av farmasøytiske produkter og personlig pleieprodukter (PPCP) forurenser i økende grad våre vannressurser. De slippes ut til innsjøene og elvene sammen med utslipp fra avløpsrenseanlegg. Siden renseanlegg for tiden ikke er i stand til å fjerne PPCP-er, havner de senere i drikkevannsanlegg som heller ikke er optimalisert for å fjerne dem. Siden PPCP ikke er lett nedbrytbart, er resultatet at konsentrasjonene i vannressursene øker på grunn av kontinuerlig opphopning som truer menneskers og miljøets helse. Fordi deres negative innvirkning på helse ikke tilstrekkelig forstått enda, er de kategorisert som «forurensninger av nye bekymringer». Lovgivning fra EU og mange land krever nå overvåking av CEC, og det er et økende fokus for å fjerne dem under behandlingsprosesser. Den overordnede ideen til prosjektet er å beskytte det akvatiske økosystemet og menneskers helse mot forurensninger av disse nye bekymringene ved å forhindre at de slippes ut i miljøet ved kilden - avløpsrenseanlegg. Prosjektet har til hensikt å øke forståelsen av skjebnen til mikroforurensende stoffer i rensingsprosesser og vannmiljøet; med sanntidsovervåking, tilpasning og kontroll av renseanlegg. PATCHER-prosjektet forener forskerne fra Norge og Brasil i utviklingen av innovative konsepter for sanntidsovervåking av CEC, og fjerning av dem under ulike behandlingsprosesser muliggjør også økt gjenbruk av vann. PATCHER utvikler blandede mobilitetsmuligheter og felles studentforskningsmuligheter for deltagende universiteter, som involverer masterstudenter i forskningsbasert pedagogisk virksomhet. Prosjektet er organisert i 5 arbeidspakker som inkluderer rekruttering av studenter, master-avhandlinger, felles vitenskapelige publikasjoner og konferansepresentasjoner, internasjonale forskersommerskoler med virtuell mobilitet, blandede workshops med forretnings- og offentlige interessenter, samt felles konferansesessioner. Det er gjennomført en sommerskole i Norge, og to prosjektsamlinger i Norge og Brasil. Partnere fortsetter å gjennomføre sine aktiviteter både på egenhånd og i samarbeid med NMBU.

The vision of PATCHER is a water-secure world where the challenges stemming from micropollutants are tackled securing human health and wellbeing. The project establishes long-term cooperation between Norwegian and Brazilian institutions in the field of monitoring, tracking and treatment of water micropollutants. The overall idea of the project is to protect the aquatic ecosystem and human health from micropollutants by preventing their release into the environment at the source – wastewater treatment effluents. The project addresses three research areas: (i) understanding the fate of micropollutants in biological wastewater treatment processes and the aquatic environment; (ii) combining target and effect-based analysis for real-time monitoring of micropollutants in water; (iii) adaptation and control of wastewater treatment processes as the source of micropollutants in ecosystems. The project reinforces four research projects ongoing at NMBU addressing water reuse and recovery of resources from wastewater. Partners are joining with unique complementary expertise on target, effect-based and real-time analysis of micropollutants as well as with knowledge and experience on treatment methods: oxidation and electrooxidation, membrane filtration, advanced oxidation processes, adsorption and electrocoagulation. PATCHER develops two unique programs for university – Blended Mobility and Joint Student Research Opportunities. Both programs actively involve master students in research-based educational activities. Project partners will be also doing research co-programming supporting collaboration with business and public sectors through sandpit blended workshops. The project is organised in 5 work packages delivering recruitment of students, MSc theses, joint scientific publications and conference presentations, international research summer schools with virtual mobility, sandpit blended workshops with business and public stakeholders, joint conference sessions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research